Εγκρίθηκε από το Υπουργείο … | Δημοσιογράφος Κύπρου Μέτρων Υποστήριξης

Το Συμβούλιο Υπουργών ενέκρινε σήμερα τα ακόλουθα μέτρα που ανακοίνωσε ο Υπουργός Οικονομικών για τη στήριξη των ενοικιαστών.

Α) Δίμηνη αναστολή (για τον Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Φεβρουάριο-Μάρτιο, για τον Ιανουάριο μισθωτοί μισθοί) – η υποχρέωση των εταιρειών να πληρώνουν το 70% του επαγγελματικού μισθώματος των αυτοαπασχολούμενων, γεγονός που με τη σειρά του αναστέλλει πλήρως την εργασία. Με βάση το διάταγμα του Υπουργού Υγείας για τον Ιανουάριο. Είναι σαφές ότι καλύπτονται οι εταιρείες που έχουν παύσει τις δραστηριότητές τους, αλλά σύμφωνα με αυτό το διάταγμα μπορούν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους με παράδοση στο σπίτι ή κατάσχεση. Το χρέος θα αποπληρωθεί έως τον Φεβρουάριο του 2022.

Β) Μη καταβολή ενοικίων από ιδιώτες ενοικιαστές ακινήτων σε κρατικούς και μη κυβερνητικούς νομικούς οργανισμούς στο ποσό του αντίστοιχου ενοικίου τον Ιανουάριο-Φεβρουάριο του 2021, όπως προβλέπεται στις τρέχουσες συμβάσεις μίσθωσης.
Το διάταγμα του Υπουργού Υγείας για τα προαναφερθέντα μέτρα θα εκδοθεί εντός μίας εβδομάδας, σύμφωνα με το Νόμο περί Λοιμώξεων.

Γ) 2021 Χορηγώντας έκπτωση φόρου σε ιδιοκτήτες που ενοικιάζουν ακίνητα εθελοντικά τον Ιανουάριο-Μάρτιο, η πίστωση φόρου αναφέρεται σε φόρο εισοδήματος (ίση με μείωση 50% στα ενοίκια), πράγμα που σημαίνει ότι η μείωση του ενοικίου κυμαίνεται από 30% έως 50% Επιπλέον, ο ιδιοκτήτης θα εξαιρεθεί από την ειδική προστασία κατά τους μήνες κατά τους οποίους θα μειωθεί το ενοίκιο.

Οι σχετικοί λογαριασμοί για την αναφερόμενη εκδήλωση έχουν εγκριθεί σήμερα կ θα υποβληθούν στη Βουλή των Αντιπροσώπων εντός μίας εβδομάδας.

Source