Εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης

πανό8

Σύμφωνα με τη δήλωση της Συνέλευσης της Δημοκρατίας, η Επιτροπή Οικονομίας, Οικονομικών, Προϋπολογισμού και Προγραμματισμού ενέκρινε τη διάθεση 400 εκατομμυρίων 811 χιλιάδων 600 TL για το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης στο πλαίσιο του σχεδίου με πλειοψηφία και παραπέμφθηκε στη Γενική Συνέλευση. Κατά την ψηφοφορία για τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, οι βουλευτές του Ομίλου UBP ψήφισαν αποδεκτοί, οι βουλευτές του Ομίλου CTP και της HP ψήφισαν κατά.

Κατά τη συζήτηση για τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, προσκεκλημένος στη συνεδρίαση της επιτροπής · Οι γραφειοκράτες του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Koral Çağman συμμετείχαν και εξέφρασαν τις απόψεις τους.

Ο αναπληρωτής πρόεδρος του CTP Fikri Toros, ο αναπληρωτής πρόεδρος του UBP Özdemir Berova, Menteş Gündüz, Yasemi Öztürk, ο αναπληρωτής CTP Salahi Şahiner και ο αναπληρωτής HP HP Gülşah Sanver Manavoğlu παρευρέθηκαν στη συνεδρίαση της επιτροπής, υπό την προεδρία του αναπληρωτή UBP Sunat Atun. Ο Teberrüken Uluçay, οι αναπληρωτές του CTP Asım Akansoy, Erkut Şahali και Sıla Usar İncirli, ο αναπληρωτής της HP Ayşegül Baybars Kadri και ο αναπληρωτής TDP Zeki Çeler παρευρέθηκαν επίσης στη συνεδρίαση της επιτροπής.

πανό134

Source