Εγκρίθηκε το Υπουργείο Εσωτερικών Προϋπολογισμός

Η Επιτροπή Οικονομίας, Οικονομικών, Προϋπολογισμού και Προγραμματισμού της Συνέλευσης της Δημοκρατίας συγκλήθηκε σήμερα υπό την προεδρία του αναπληρωτή UBP Sunat Atun στις 11:00 για να συζητήσει το σχέδιο νόμου για το δημοσιονομικό έτος 2021. Το Υπουργείο Εσωτερικών ενέκρινε τον προϋπολογισμό ως 352 εκατομμύρια 10.000 900 TL με πλειοψηφία.