Ειδικά προγράμματα του Υπουργείου Εργασίας για την καταπολέμηση της επιδημίας. Αποφάσεις του υπουργού

Αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας για την εφαρμογή ειδικών σχεδίων – Διαβάστε περισσότερα

Το Υπουργείο Εργασίας ανακοίνωσε ότι οι αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας σχετικά με την εφαρμογή ειδικών προγραμμάτων για την καταπολέμηση των επιπτώσεων του ιού COVID-19, από την 1η Δεκεμβρίου 2020 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020, δημοσιεύθηκαν σήμερα στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Συγκεκριμένα, οι αποφάσεις αναφέρονται στα ακόλουθα Ειδικά Προγράμματα:

I Ειδικό σχέδιο για ξενοδοχειακές μονάδες και τουριστικά καταλύματα (Απόφαση αρ. 68, Κ.Δ.Π. 631/2020),

ii. Ειδικό πρόγραμμα οικονομικών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την οικονομική τουριστική βιομηχανία ή οικονομικές δραστηριότητες, που επηρεάζουν άμεσα τις οικονομικές δραστηριότητες που σχετίζονται με ταξιδιωτικά γραφεία ή ταξιδιωτικά γραφεία ή εταιρείες υπό υποχρεωτική πλήρη αναστολή ή επιχειρήσεις υπό υποχρεωτική οικονομική αναστολήΑπόφαση αρ. 69, Κ.Δ.Π. 632/2020:),

iii. Ειδικό επιχειρηματικό σχέδιο για ορισμένες οικονομικές δραστηριότητες (Απόφαση αρ. 70, Κ.Δ.Π. 633/2020),

iv Ειδικό σχέδιο αναστολής για την εταιρεία (Απόφαση αρ. 71, Κ.Δ.Π. 634/2020),

ντο. Πρόγραμμα Ειδικής Βοήθειας για την Ανεργία (Απόφαση αρ. 72, Κ.Δ.Π. 635/2020)

vi. Ειδικό σχέδιο απόφασης για ανεξάρτητους υπαλλήλους (Απόφαση αρ. 73, Κ.Δ.Π. 636/2020) և:

vii Ειδικό επίδομα απουσίας (Απόφαση αρ. 74, Κ.Δ.Π. 637/2020)

Θα υπάρξει ανακοίνωση για την υποβολή αιτήσεων για ειδικά προγράμματα. Όλοι οι δικαιούχοι ειδικών προγραμμάτων πρέπει να υποβάλουν μια νέα ηλεκτρονική αίτηση στη διεύθυνση www.coronavirus.mlsi.gov.cy για να λάβουν τα σχετικά οφέλη. Η περίοδος που θα καθοριστεί για την περίοδο Νοεμβρίου, υπό τον όρο ότι πληρούν τους όρους.

Τονίζεται ότι για να μπορέσετε να πληρώσετε τις Ειδικές Παροχές, είναι απαραίτητο να υποβάλετε τη σχετική κατάσταση των στοιχείων του τραπεζικού λογαριασμού που αναφέρονται σε κάθε αίτηση, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχει υποβληθεί ακόμη չէ δεν έχει εγκριθεί. Πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι οι εταιρείες που συμμετείχαν στα ειδικά προγράμματα μετά την επιδημία που εφάρμοσαν το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κατά τους προηγούμενους μήνες, οι οποίες είτε δεν έχουν ακόμη υποβάλει στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού είτε τα δεδομένα που παρείχαν δεν είναι πιθανά. δεν θα μπορεί να λάβει Ειδική Αποζημίωση για μεταγενέστερα στάδια Ειδικών Προγραμμάτων, εκτός εάν παρέχουν τα σωστά στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού της εταιρείας σε ειδική ηλεκτρονική δήλωση στοιχείων τραπεζικού λογαριασμού που δημοσιεύτηκε (ESA.12). Στο www.coronavirus.mlsi.gov.cy.

Source