ΕΙΔΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ 9 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ EYLÜL

Άτομα που αναφέρθηκαν ότι ήταν σε στενή επαφή με τις περιπτώσεις στο 9ο Δημοτικό Σχολείο Eylül μεταφέρθηκαν σε ξενοδοχεία καραντίνας.