Εκατομμύρια ιοί σε θηλαστικά και πουλιά μπορούν να μολύνουν τον άνθρωπο.

Πρώτη είσοδος. Τετάρτη 10 Φεβρουαρίου 2021, 12:51 μ.μ.

Απάντηση από το Στρασβούργο – Νίκος Ρούσης

Αναφερόμενος στην έκθεση της Διακυβερνητικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για τη Βιολογία και τις Υπηρεσίες Οικοσυστήματος, ο Ισπανός Σοσιαλιστής Μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Cesar Luena εξέφρασε βαθιά ανησυχία, ζητώντας από την Επιτροπή:

  • Σύμφωνα με την έκθεση, 1,7 εκατομμύρια ιοί σε θηλαστικά και πουλιά παραμένουν μη ανιχνευμένοι, οι μισοί από τους οποίους μπορούν να μολύνουν τον άνθρωπο.

Τονίζοντας ότι η έκθεση δημοσιεύθηκε πριν από την κρίση COVID-19, το ισπανικό μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σημείωσε ότι οι επιδημίες εμφανίζονται συχνότερα λόγω των ίδιων περιβαλλοντικών αλλαγών που σχετίζονται με την απώλεια της βιοποικιλότητας και την κλιματική αλλαγή.

Οι ερωτήσεις του προς την Επιτροπή, σαφείς και ακριβείς, προκειμένου να αποφευχθούν τα χειρότερα.

  1. Λαμβάνοντας υπόψη το ανθρώπινο, κοινωνικό και οικονομικό κόστος του COVID-19, ποια στρατηγική πρόληψης σχεδιάζει η Επιτροπή σε περίπτωση μελλοντικών επιδημιών;
  2. Προτίθεται η Επιτροπή να λάβει μέτρα νωρίς για να εντοπίσει νέες ασθένειες, ώστε τα εμβόλια να μειωθούν και να ελεγχθούν μέσω θεραπείας;
  3. Δεδομένου ότι αυτοί οι ιοί προέρχονται από ζώα, τι μέτρα προτίθεται να αναλάβει η Επιτροπή (στο πλαίσιο της στρατηγικής «πιρούνι αγροκτήματος» ή στρατηγικής για τη βιοποικιλότητα) για τον և περιορισμό των δραστηριοτήτων που προκαλούν; Υψηλός κίνδυνος επιδημίας, εντατικής θεραπείας;

Σε απάντηση, η Επίτροπος Υγείας της Επιτροπής Κύπρου, Στέλλα Κυριακίδη, ωστόσο, περιορίστηκε στην καταχώριση προτάσεων, προγραμμάτων και φιλόδοξων προγραμμάτων υγείας για το 2030.

Η πλήρης απάντηση του Επιτρόπου είναι η ακόλουθη.

Κυρία. Κυρακίδης εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (8.2.2021)

Στις 11 Νοεμβρίου 2020, η Επιτροπή υπέβαλε ορισμένες συστάσεις για τη σύσταση Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Υγεία, με στόχο την ενίσχυση του κοινοτικού πλαισίου ασφάλειας. գործում Ενίσχυση του ρόλου της διαχείρισης κρίσεων ոլորտում στον τομέα της υγείας հիմնական βασικοί οργανισμοί της ΕΕ: ​​Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου Νόσων և Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ετοιμότητας և Διαχείριση Κρίσεων.

Αυτό είναι επιπλέον της πρότασης της Επιτροπής για ένα φιλόδοξο, αυτόνομο σχέδιο υγείας 204-2027: EU4Health.

Στο πλαίσιο των προτάσεων της ΕΕ, η Επιτροπή προτείνει την ενίσχυση των συστημάτων ελέγχου της ΕΕ από την Ένωση Υγείας. համապատասխան Κατάλληλες δυνατότητες ανίχνευσης και ελέγχου αναδυόμενων ασθενειών.

Για δεκαετίες, η ΕΕ έχει θεσπίσει κανόνες για τον έλεγχο των ζωονόσων և ζωονόσων στην υγεία των ζώων և δημόσιας υγείας, βάσει επιστημονικών և διεθνών προτύπων. να αποτρέψουν την εισβολή τους և διάδοση μέσω ζώντων ζώων և μέσω της κυκλοφορίας των προϊόντων τους.

Ο νόμος για την υγεία των ζώων ενημερώνει ένα νέο νομικό πλαίσιο, εισάγοντας την προσέγγιση One Health για την καλύτερη αντιμετώπιση των αναδυόμενων ασθενειών. Η Επιτροπή, από κοινού με τα κράτη μέλη, διασφαλίζει την ετοιμότητά της και την ευαισθητοποίησή της για τις ζωονόσους. Παρέχει επίσης εργαλεία για έγκαιρη ανίχνευση, ταχεία αντίδραση σε τέτοιες ασθένειες, διασφαλίζει την πρόοδό τους και παρακολουθεί τους κινδύνους που σχετίζονται με αυτές. Αυτή η εποπτεία πρέπει να ενισχυθεί περαιτέρω μέσω του επικείμενου προγράμματος EU4Health.

Επιπλέον, η εφαρμογή της στρατηγικής για τη βιοποικιλότητα του 2030 և Η στρατηγική Farm-Fork θα εξετάσει τους παράγοντες που είναι πιθανό να οδηγήσουν στην εμφάνιση ζωονόσων.

,Source