Ελληνοκυπριακές-ΗΠΑ τριμερείς στρατιωτικές ασκήσεις στο Σουδάν

Στόχος της άσκησης είναι η αύξηση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων և Ανταλλαγή εμπειρίας των Ελληνικών Ειδικών Δυνάμεων με φίλους և Συμμαχικές χώρες

Λήψη ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ CYPRUS ΕΔΩ Android Για Android և ΕΔΩ για iOS

Οι ασκήσεις ελληνικής, κυπριακής και αμερικανικής επιχείρησης έχουν ξεκινήσει στην ευρύτερη ναυτική περιοχή της πόλης Σούδα στο Κρούτη.

Όπως ανακοινώθηκε, οι τριμερείς στρατιωτικές ασκήσεις στοχεύουν στην αύξηση του επιπέδου συνεργασίας, αμοιβαίας κατανόησης και διαλειτουργικότητας των συμμετεχόντων δυνάμεων.

Ταυτόχρονα, ο σκοπός της άσκησης είναι να αυξήσει τις επιχειρησιακές δυνατότητες և Ανταλλαγή εμπειρίας των Ελληνικών Ειδικών Δυνάμεων Επιχειρήσεων με φίλους ied συμμαχικές χώρες.

Οι ασκήσεις αναπτύχθηκαν από το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας (GEETHA) և συντονίζονται από τη Διεπιστημονική Διαχείριση Ειδικών Επιχειρήσεων.

Πηγή: νούμερο ένα

Στόχος της άσκησης είναι η αύξηση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων և Ανταλλαγή εμπειρίας των Ελληνικών Ειδικών Δυνάμεων Επιχειρήσεων με φίλους և Συμμαχικές χώρες

Οι ασκήσεις ελληνικών, κυπριακών και αμερικανικών ειδικών επιχειρήσεων έχουν ξεκινήσει στην ευρύτερη ναυτική περιοχή της πόλης Σούδα στο Κρούτη.

Όπως ανακοινώθηκε, οι τριμερείς στρατιωτικές ασκήσεις στοχεύουν στην αύξηση του επιπέδου συνεργασίας, αμοιβαίας κατανόησης και διαλειτουργικότητας μεταξύ των συμμετεχόντων δυνάμεων.

Ταυτόχρονα, ο σκοπός της άσκησης είναι να αυξήσει τις επιχειρησιακές δυνατότητες և Ανταλλαγή εμπειρίας των Ελληνικών Ειδικών Δυνάμεων Επιχειρήσεων με φίλους ied συμμαχικές χώρες.

Οι ασκήσεις αναπτύχθηκαν από το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας (GEETHA) և συντονίζονται από τη Διεπιστημονική Διαχείριση Ειδικών Επιχειρήσεων.

Πηγή: νούμερο ένα

Source