Εμβόλιο Σύριγγες 55 εκατομμυρίων για αγορά από το Υπουργείο Υγείας στην Τουρκία

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Γενικής Διεύθυνσης που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα, οι εγχυτήρες θα αγοραστούν από την εγχώρια αγορά σύμφωνα με τον τύπο εμπορικών προδιαγραφών του DMO και τις τεχνικές προδιαγραφές που εκπονεί το ίδρυμα που έχει ανάγκη. Επομένως, οι προσφορές που υποβάλλονται από τους πλειοδότες εντός των κλειστών επιστολών προσφοράς θα είναι η μόνη τελική προσφορά και οι δημοπρασίες δεν θα εφαρμοστούν.

Οι υποψήφιοι θα μπορούν να εξετάζουν δωρεάν τα έγγραφα διαγωνισμού στο Τμήμα Προμηθειών DMO. Επιπλέον, ενώ τα έγγραφα του διαγωνισμού ανακοινώνονται στην ενότητα προκηρύξεων διαγωνισμού της διεύθυνσης “www.dmo.gov.tr”, μπορούν να εκτυπωθούν και δεν θα δοθούν πρόσθετα έγγραφα.

Οι εταιρείες που θα υποβάλουν προσφορά για την προσφορά θα πρέπει να καταθέσουν την τιμή καθορισμού που καθορίζεται στον κατάλογο υλικού στον ταμείο DMO ή σε έναν από τους τραπεζικούς λογαριασμούς γραφείου που καθορίζεται στους πρόσθετους όρους της προσφοράς.

Οι προσφορές θα παραδοθούν το αργότερο στις 12:00 στις 12 Ιανουαρίου.

Οι προσφορές θα ληφθούν για όλο το υλικό που υπόκειται στον διαγωνισμό, ενώ μερικές προσφορές δεν θα αξιολογηθούν. Η επωνυμία, το μοντέλο και η προέλευση των προσφερόμενων προϊόντων θα προσδιορίζονται στις επιστολές προσφοράς.

.Source