Εμβόλιο Covid-19 στις αποθήκες του Υπουργείου Υγείας

Τα εμβόλια Covid-19 που μεταφέρθηκαν στο αεροδρόμιο της Άγκυρας Esenboğa το πρωί μεταφέρθηκαν στο Υπουργείο Υγείας, Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας, Αποθήκη εμβολίων και ιατρικής. Δείγματα του εμβολίου, Τουρκικό Εργαστήριο Φαρμάκων και Ιατρικών Συσκευών (TİTCK) στο εργαστήριο κατά τη διαδικασία ανάλυσης θα υπόκεινται σε τουλάχιστον 2 εβδομάδες. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, τα εμβόλια θα αποθηκευτούν σε ειδικές αποθήκες που θα διατηρούνται στους 2-8 βαθμούς. Τα εμβόλια θα είναι διαθέσιμα εάν κριθούν κατάλληλα ως αποτέλεσμα της ανάλυσης.