Εμπλουτισμός υπογείων υδραγωγείων με τριτογενές επεξεργασμένο νερό στην Κύπρο

Του:
Μαρία Αχιλλέας *

Aquifer Recharge Management (Aquifer Recharge = MAR) Η διαχείριση γίνεται ένας ελκυστικός τρόπος διαχείρισης του νερού, προσφέροντας ευελιξία ability την ικανότητά του να χρησιμοποιείται σε διαφορετικές κλίμακες և σκοπούς. Με περισσότερες από 230 τοποθεσίες που λειτουργούν στην Ευρώπη, δύο συστήματα MAR λειτουργούν επί του παρόντος σε δύο διαφορετικές τοποθεσίες στην Κύπρο. Το πρώτο σύστημα βρίσκεται στην περιοχή της Πάφου և Εμπλουτίζει το υδραγωγείο Ezusa με νερό τριτοβάθμιας επεξεργασίας από τον Φεβρουάριο του 2004 και το δεύτερο βρίσκεται στην περιοχή της Λεμεσού ից Εμπλουτίζει το υδραγωγείο Akrotir με νερό τριτοβάθμιας επεξεργασίας από τον Φεβρουάριο του 2016.

Λόγω της κλιματικής αλλαγής – του υπερπληθυσμού, υπάρχει σοβαρό έλλειμμα ισορροπίας νερού στο υδραγωγείο Akrotir, ως αποτέλεσμα του οποίου η στάθμη των υπογείων υδάτων πέφτει κάτω από τη στάθμη της θάλασσας, διείσδυση θαλασσινού νερού ater αλάτωση μεγάλων περιοχών. Συνεχής ποσοτική και ποιοτική υποβάθμιση του αγωγού νερού. Υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα με τα λιπάσματα, ιδίως τα νιτρικά άλατα, λόγω της εντατικής γεωργίας στην περιοχή.

Η περιοχή του υδραγωγείου Akrotir, η οποία είναι εμπλουτισμένη, είναι η δυτική περιοχή του υδραγωγείου, η οποία περιλαμβάνει επίσης το δέλτα Kuris. Η ειδική περιοχή ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2016 για να εμπλουτίσει τη χειμερινή περίοδο (Νοέμβριος έως Μάρτιος) με τριτογενές καθαρισμένο νερό από το Amatus Sewerage Board (SALA) στη Λεμεσό. Η υιολογία του υδραγωγείου στο Δέλτα επιτρέπει επαρκή διείσδυση νερού και ρυθμούς ροής νερού. Μπορούν επίσης να αποθηκευτούν μεγάλες ποσότητες υπόγειων υδάτων.

Σε αυτό το έργο, σε αυτό το στάδιο, μόνο 10 από τις 17 δεξαμενές εμπλουτισμού χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση ανακυκλωμένου νερού από τον αγωγό SALA. 17 δεξαμενές (συνολικής έκτασης 56.000 m2) βρίσκονται στην λεκάνη απορροής του ποταμού Kura. 10 από αυτά βρίσκονται ανάντη του ποταμού, κατά μήκος της κοίτης του ποταμού, νότια του δρόμου Μ1, έχουν έκταση περίπου 35.000 m2, και οι άλλες 7 δεξαμενές εμπλουτισμού ανάντη έχουν συνολική έκταση περίπου 21.000 m2. Οι 7 κατάντη δεξαμενές χτίστηκαν περίπου 1 χλμ. Από τη θάλασσα, με στόχο όχι μόνο τον εμπλουτισμό του υδραγωγείου, αλλά και τον αποκλεισμό της διείσδυσης της θάλασσας.

Η ποσότητα ανακυκλωμένου νερού που εμπλούτισε τον αγωγό νερού Akrotir ήταν 847.340 m3 το 2016, 6.410.260 m3 το 2017, 949.620 m3 το 2018. Και 3.555.990 m3 το 2019. Ωστόσο, κατά την περίοδο άρδευσης, τα υπόγεια ύδατα αντλούνται για αρδευτικούς σκοπούς. Αποτελέσματα παρακολούθησης επιπέδου επιπέδου, από το 2014 έως το 2018 Τον Φεβρουάριο, ο εμπλουτισμός αποδείχθηκε ότι εμποδίζει τη θαλάσσια διείσδυση, μειώνοντας το περιεχόμενο των ακαθαρσιών (π.χ. χλωρίδια և άλλες ουσίες) στα υπόγεια ύδατα σε ορισμένα σημεία του υδροφορέα. Η περιεκτικότητα σε νιτρικά άλατα σε ορισμένα πηγάδια αυξήθηκε ελαφρώς, κυρίως λόγω της συνεργιστικής επίδρασης της εντατικής γεωργίας στην περιοχή. Υπάρχει μια μικρή βελτίωση στην ποιότητα και την ποσότητα των υπόγειων υδάτων, αλλά αναμένεται ότι θα επιτύχουν ακόμη καλύτερα αποτελέσματα στο μέλλον.

* Χημικός του Τμήματος Ανάπτυξης անդամ Μέλος του Συλλόγου Νερού Κύπρου

Source