ΕΝΑ. ΚΕ. Οδηγίες PH για την προετοιμασία μιας πρότασης για το αποτελεσματικό προσωπικό των τμημάτων εσωτερικού ελέγχου

Κύριε Υφυπουργός Η γραπτή δήλωση του Παναγιώτη Σεντόνα σχετικά με τη συνάντηση με το Συμβούλιο Εσωτερικού Ελέγχου του Προέδρου της Δημοκρατίας. Το θέμα της συνάντησης ήταν η σωστή σύνθεση των μονάδων εσωτερικού ελέγχου στα υπουργεία

Λήψη ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΥΠΡΟΥ. ΕΔΩ Android Για Android և ΕΔΩ για iOS

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Αναστασιάδης προεδρεύει σήμερα σε συνάντηση με τα μέλη της Επιτροπής Εσωτερικού Ελέγχου και τον Επιθεωρητή Εσωτερικού Ελέγχου στο Προεδρικό Μέγαρο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τον Υπουργό Οικονομικών, τον Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας, Κοινωνικής Ασφάλισης, τον Υπουργό Μεταφορών, Επικοινωνιών, τον Αρχηγό Λογιστή και τον Ορκωτό Λογιστή, κ. Ιακώβο Γαλάνο.

Ο σκοπός της συνάντησης ήταν να στελεχωθούν επαρκώς οι υπηρεσίες εσωτερικού ελέγχου στα υπουργεία προκειμένου να βελτιωθούν οι διαδικασίες διαχείρισης κινδύνων և για να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου στα υπουργεία.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέθεσε να προετοιμάσει μια ολοκληρωμένη πρόταση έως τα τέλη Φεβρουαρίου για το αποτελεσματικό προσωπικό του αρμόδιου προσωπικού των Τμημάτων Εσωτερικού Ελέγχου, έτσι ώστε το Συμβούλιο Υπουργών να μπορεί να λάβει σχετικές αποφάσεις.

Κύριε Υφυπουργός Η γραπτή δήλωση του Παναγιώτη Σεντόνα για τη συνάντηση με το Συμβούλιο Εσωτερικού Ελέγχου του Προέδρου της Δημοκρατίας. Το θέμα της συνάντησης ήταν η σωστή σύνθεση των μονάδων εσωτερικού ελέγχου στα υπουργεία

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Αναστασιάδης προεδρεύει σήμερα σε συνάντηση με τα μέλη της Επιτροπής Εσωτερικού Ελέγχου και τον Επιθεωρητή Εσωτερικού Ελέγχου στο Προεδρικό Μέγαρο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τον Υπουργό Οικονομικών, τον Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας, Κοινωνικής Ασφάλισης, τον Υπουργό Μεταφορών, Επικοινωνιών, τον Γενικό Λογιστή και τον Πιστοποιημένο Δημόσιο Λογιστή, κ.

Ο σκοπός της συνάντησης ήταν να στελεχωθούν επαρκώς οι υπηρεσίες εσωτερικού ελέγχου στα υπουργεία προκειμένου να βελτιωθούν οι διαδικασίες διαχείρισης κινδύνων և για να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου στα υπουργεία.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέθεσε να προετοιμάσει μια ολοκληρωμένη πρόταση για το αποτελεσματικό προσωπικό του σχετικού προσωπικού των Τμημάτων Εσωτερικού Ελέγχου έως το τέλος Φεβρουαρίου, έτσι ώστε το Συμβούλιο Υπουργών να μπορεί να λάβει σχετικές αποφάσεις.

Source