Ενημερωμένη λίστα κατηγοριών πολιτών με παράγοντες κινδύνου για σοβαρή ασθένεια από το COVID-19

Με βάση το διάταγμα του Υπουργού Υγείας, με ημερομηνία 4 Νοεμβρίου 2020, και μετά από συστάσεις της Επιστημονικής Συμβουλευτικής Επιτροπής για τον κοροναϊό, ο κατάλογος κατηγοριών πολιτών με παράγοντες κινδύνου για σοβαρή ασθένεια από το COVID-19 ενημερώθηκε, με προσθήκη της κατηγορίας 14 όπως αναφέρεται παρακάτω.

Πρέπει να σημειωθεί ότι τα άτομα που εμπίπτουν στις ακόλουθες κατηγορίες πολιτών με παράγοντες κινδύνου για σοβαρή ασθένεια από το COVID-19 και τα οποία δεν απασχολούνται σε μεμονωμένους χώρους εργασίας, αλλά είτε έρχονται σε επαφή με το κοινό είτε εργάζονται σε κοινό χώρο εργασίας με άλλους άτομα και δεν είναι σε θέση να διατηρήσουν τις κατάλληλες αποστάσεις, τότε το αρμόδιο Τμήμα / Υπηρεσία / Αρχή / Υπουργείο προβαίνει στις απαραίτητες εσωτερικές ρυθμίσεις για να επιτρέψει σε αυτά τα άτομα να εκτελέσουν τη δουλειά τους σε μεμονωμένο χώρο εργασίας.

  1. Προϋπάρχουσα χρόνια πνευμονική ασθένεια (π.χ. σοβαρό βρογχικό άσθμα, ασθενής μακροχρόνιας θεραπείας οξυγόνου ή σε μη επεμβατικό εξαερισμό [CRAP or BiPaP] στο σπίτι, σοβαρή πνευμονική υπέρταση (NYHA III και IV), σοβαρή πνευμονική ίνωση, πνευμονιοτομία / λοβεκτομή).
  2. Σοβαρή χρόνια νεφρική ανεπάρκεια (κάθαρση κρεατινίνης κάτω των 15 ml / min και αιμοκάθαρση).
  3. Καρδιακή αρρυθμία με μόνιμο απινιδωτή ή καρδιακή νόσο με μόνιμο απινιδωτή και αμφισκοιλιακό βηματοδότη.
  4. Καρδιακή ανεπάρκεια οποιουδήποτε σταδίου αιτιολογίας (ισχαιμικής ή μη αιτιολογικής) σύμφωνα με το NYHA III ή IV.
  5. Καρδιαγγειακή νόσο:
  • Πρόσφατο οξύ στεφανιαίο σύνδρομο ή χειρουργική επέμβαση επαναγγείωσης: αγγειοπλαστική ή εμφύτευση στεντ τους τελευταίους 12 μήνες,
  • Αορτο-στεφανιαία παράκαμψη (CABG (bypass)) τους τελευταίους 12 μήνες · και
  • Πρόσφατο εγκεφαλικό εγκεφαλικό επεισόδιο τους τελευταίους 12 μήνες ή με καθιερωμένα νευρολογικά σημεία.

6. Καρδιομυοπάθειες (ιστορικό τεκμηριωμένης μυοκαρδίτιδας, υπερτροφικής, διασταλμένης, επεμβατικής (αμυλοείδωσης)).

7. Συγγενής καρδιοπάθεια μετά από χειρουργική διόρθωση με σημαντική υπολειμματική βλάβη ή μη διορθωμένη συγγενή καρδιακή νόσο με σημαντική υπολειμματική βλάβη.

8. Ενεργός χρήση βιολογικών παραγόντων (π.χ. αναστολείς TNF, αναστολείς ιντερλευκίνης) ή άλλα ανοσοκατασταλτικά φάρμακα.

9. Ενεργή χρόνια λήψη κορτικοστεροειδών (≥ 20 mg πρενιζόνης ή ισοδύναμο για ≥ 1 μήνες).

10. Ασθενείς με ιστορικό μεταμόσχευσης στερεών οργάνων ή προγονικών αιμοποιητικών κυττάρων.

11. Ασθενείς με σοβαρή κακοήθεια ή κακοήθεια αιματολογίας που λαμβάνουν χημειοθεραπεία ή ακτινοβολία ή ανοσοθεραπεία.

12. Ασθενείς με HIV ή ασθενείς με αριθμό CD4 λεμφοκυττάρων <200 / mm³.

13. Ασθενείς με κληρονομική ή επίκτητη ανοσοανεπάρκεια.

14. Ασθενείς με ασθένειες αιμοσφαιρίνης στην κατηγορία C – Ασθενείς με πολύ υψηλό κίνδυνο, σύμφωνα με τις συστάσεις της Διεθνούς Ομοσπονδίας Θαλασσαιμίας (ΔΕΘ)[1].

Πρέπει να σημειωθεί ότι οι κατηγορίες έχουν επιλεγεί βάσει της υπάρχουσας διεθνούς βιβλιογραφίας και λαμβάνοντας υπόψη τα επιδημιολογικά δεδομένα της επιδημίας COVID-19 στη διεθνή περιοχή και στην Κυπριακή Δημοκρατία.

[1]Διεθνής Ομοσπονδία Θαλασσαιμίας (2020).Πανδημία COVID-19 και ασθένεια αιμοσφαιρίνης. Θαλασσαιμία και ασθένειες δρεπανοκυττάρων: Στρωματοποίηση κινδύνου και άλλα θέματα. Οδηγός για πάσχοντες και επαγγελματίες υγείας.

(PIO)

Source