Επισκόπηση. Σχεδόν 9 στους 10 θεωρούν αναποτελεσματικές τις προσπάθειες καταπολέμησης της διαφθοράς

Αναποτελεσματικές προσπάθειες πολιτικών κομμάτων για την καταπολέμηση της διαφθοράς – Έρευνα από το Κυπριακό Ινστιτούτο Στατιστικής

Λήψη ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ CYPRUS ΕΔΩ Android Για Android և ΕΔΩ για iOS

Το Ινστιτούτο Στατιστικής Κύπρου, στο πλαίσιο της δραστηριότητάς του, το 2020 Από τις 14 έως τις 18 Δεκεμβρίου, διενήργησε έρευνα σχετικά με το κατά πόσον οι προσπάθειες των πολιτικών κομμάτων στην καταπολέμηση της διαφθοράς θεωρούνται αποτελεσματικές, σύμφωνα με γραπτή δήλωση του Προέδρου του KIS Χρυσάντος Σαββίδης.

Σύμφωνα με τον κ. Σαββίδη, τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι οι προσπάθειες των πολιτικών κομμάτων για την καταπολέμηση της διαφθοράς από την πλειονότητα των ερωτηθέντων (88,4%) θεωρούνται αναποτελεσματικές, 9,6% ουδέτερες և 2,0% αποτελεσματικές

Σύμφωνα με τον ίδιο, η έρευνα διεξήχθη σε άτομα άνω των 18 ετών, ολόκληρη η περιοχή καλύφθηκε από δείγμα 501 ατόμων, το δείγμα προσδιορίστηκε με μια απλή μέθοδο τυχαίας δειγματοληψίας.

Σημείωσε ότι η συλλογή πληροφοριών πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεφωνικών συνεντεύξεων, ότι η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της έρευνας έγινε με τη μέθοδο αξιολόγησης των σημείων.

Οι προσπάθειες πολιτικών κομμάτων για την καταπολέμηση της διαφθοράς αναποτελεσματικές – Έρευνα από το Κυπριακό Ινστιτούτο Στατιστικής

Το Ινστιτούτο Στατιστικής Κύπρου, στο πλαίσιο της δραστηριότητάς του, το 2020 Από τις 14 έως τις 18 Δεκεμβρίου, διενήργησε έρευνα σχετικά με το κατά πόσον οι προσπάθειες των πολιτικών κομμάτων στην καταπολέμηση της διαφθοράς θεωρούνται αποτελεσματικές, σύμφωνα με γραπτή δήλωση του Προέδρου του KIS Χρυσάντος Σαββίδης.

Σύμφωνα με τον κ. Σαββίδη, τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι οι προσπάθειες των πολιτικών κομμάτων για την καταπολέμηση της διαφθοράς από την πλειονότητα των ερωτηθέντων (88,4%) θεωρούνται αναποτελεσματικές, 9,6% ουδέτερες և 2,0% αποτελεσματικές

Σύμφωνα με τον ίδιο, η έρευνα διεξήχθη σε άτομα άνω των 18 ετών, ολόκληρη η περιοχή καλύφθηκε από δείγμα 501 ατόμων, το δείγμα προσδιορίστηκε με μια απλή μέθοδο τυχαίας δειγματοληψίας.

Σημείωσε ότι οι πληροφορίες συλλέχθηκαν μέσω τηλεφωνικών συνεντεύξεων και ότι η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της έρευνας έγινε με τη μέθοδο αξιολόγησης σημείου.

Source