Επιτροπή ερευνών: Το 51,8% όλων των εξαιρετικών πολιτογραφιών υπερέβη το νόμο

Ο Πρόεδρος της Εξεταστικής Επιτροπής, που διορίστηκε για να εξετάσει την ιδιότητα του πολίτη μέσω επενδυτικού προγράμματος στην Κύπρο, Μύρων Νικόλατος, δήλωσε την Παρασκευή ότι η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το 51,81% όλων των εξαιρετικών πολιτογράφησης έλαβε χώρα που υπερβαίνει τον ισχύοντα νόμο.

Συνολικά 2478 εξαιρετικοί πολιτογραφήσεις για τα έτη 2007 έως 2016 και 417 εξαιρετικοί πολιτογράφοι υψηλού κινδύνου έως το 2020 καλύπτονται σε μια ενδιάμεση έκθεση της Επιτροπής Ερευνών για τους εξαιρετικούς πολιτογραφίες ξένων επενδυτών και επιχειρηματιών.

Η ενδιάμεση έκθεση παραδόθηκε την Παρασκευή από τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής στον Γενικό Εισαγγελέα, Γιώργο Σαββίδη, ο οποίος είπε ότι η έκθεση θα μελετηθεί διεξοδικά από τη Νομική Υπηρεσία.

«Στόχος μας δεν πρέπει να είναι πιθανές ποινικές υποθέσεις που θα πρέπει να δικάζονται από το κοινό, αλλά να την προσαγωγή στο ποινικό δικαστήριο. Αυτό είναι το μέρος για να εξακριβώσετε εάν οι εμπλεκόμενοι είναι ένοχοι. “

Κατά την παράδοση της έκθεσης, ο Νικολάτος είπε ότι μετά από ένα έργο που διήρκεσε επτά μήνες, παρέδωσαν στον Γενικό Εισαγγελέα την ενδιάμεση έκθεση της Εξεταστικής Επιτροπής, η οποία αποτελείται από 515 σελίδες και περίπου 3.500 σελίδες – παραρτήματα, σημειώνοντας ότι τα παραρτήματα θα να δημοσιευτούν με το τελικό τους συμπέρασμα σε περίπου ενάμιση μήνα.

Ο Νικολάτος είπε ότι η ενδιάμεση έκθεση καλύπτει και τα τρία μέρη της εντολής τους: εάν υπάρχουν παρατυπίες και παρατυπίες κατά τη λειτουργία του Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος από το 2007 έως τις 17/8/2020, εάν υπάρχουν πιθανές ευθύνες για παρανομίες και παρατυπίες και την Επιτροπή » προτάσεις για ανάκληση ορισμένων πολιτογραφιών. ” Σημείωσε ότι η εξεταστική επιτροπή δεν έχει εξουσία να διώκει, αλλά καταλήγει σε πορίσματα, συμπεράσματα και συστάσεις.

Η ενδιάμεση έκθεση παρέχει στατιστικά στοιχεία για παράνομες πολιτογραφίες, εκείνες τις οποίες η ΟΚΕ θεωρεί ότι έχουν πραγματοποιηθεί πέραν του νόμου και αντιπροσωπεύουν το 51,81% του συνόλου, καθώς και εκείνες εντός του σωστού νομικού πλαισίου, αλλά δεν πληρούν ορισμένα κριτήρια και συνθήκες που ίσχυαν κατά τον υλικό χρόνο.

Η τετραμελής επιτροπή ορκίστηκε, τον Σεπτέμβριο του 2020, με εντολή να εξετάσει όλες τις ιθαγένειες που χορηγήθηκαν μεταξύ 2007 και 2020 ως μέρος ενός κρατικού συστήματος προσέλκυσης επενδύσεων.

Ζητήθηκε να διερευνήσει εάν όλοι οι νόμοι, τα κριτήρια και οι όροι που ίσχυαν εκείνη τη στιγμή είχαν εφαρμοστεί όταν χορηγήθηκαν οι ιθαγένειες μεταξύ 2007 και 17 Αυγούστου 2020, με ένα αρχικό χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση της έκθεσής της για τρεις μήνες.

Αποτελείται από τον πρόεδρό του πρώην πρόεδρο του ανώτατου δικαστηρίου Μύρων Νικολάτος Πρώην δικαστής του Ανώτατου Δικαστηρίου Κώστα Παμπάλη, αναπληρωτή Γενικό Ελεγκτή Κυριάκο Κυριάκου και Οικονομικό Διαμεσολαβητή Παύλος Ιωάννου.

(CNA)

Source