“ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ”

Ο Unionist Devrim Barçın έκανε αξιολογήσεις στο τηλεοπτικό πρόγραμμα που παρακολούθησε.