Ερώτηση τερματοφύλακα ShootandGoal:

Οι Πράσινοι αναζητούν έναν τερματοφύλακα που θα ανταγωνιστεί τον Fabiano և Panagi, և οι εξελίξεις δεν θα διαρκέσουν πολύ.

Μετά τον τραυματισμό του Χαράλαμπου Κυριακίδη, που θα τον αφήσει, ο στόχος είναι να βρεθεί ένας τερματοφύλακας στη λίστα Β.

Φυσικά, δεδομένου ότι είμαστε στο παράθυρο μεταφοράς, δεν θα αποκλείσουμε την περαιτέρω ενίσχυση.

Οι Πράσινοι αναζητούν έναν τερματοφύλακα που θα ανταγωνιστεί τον Fabiano և Panagi, և οι εξελίξεις δεν θα διαρκέσουν πολύ.

Μετά τον τραυματισμό του Χαράλαμπου Κυριακίδη, που θα τον αφήσει, ο στόχος είναι να βρεθεί ένας τερματοφύλακας στη λίστα Β.

Φυσικά, δεδομένου ότι είμαστε στο παράθυρο μεταφοράς, δεν θα αποκλείσουμε την περαιτέρω ενίσχυση.

Οι Πράσινοι αναζητούν έναν τερματοφύλακα που θα ανταγωνιστεί τον Fabiano և Panagi, և οι εξελίξεις δεν θα διαρκέσουν πολύ.

Μετά τον τραυματισμό του Χαράλαμπου Κυριακίδη, που θα τον αφήσει, ο στόχος είναι να βρεθεί ένας τερματοφύλακας στη λίστα Β.

Φυσικά, δεδομένου ότι είμαστε στο παράθυρο μεταφοράς, δεν θα αποκλείσουμε την περαιτέρω ενίσχυση.

Source