Εταιρικό σύστημα διαχείρισης μάθησης Αγορά 2021 Προοπτική προόδου ??

Η παγκόσμια αγορά του Συστήματος Διαχείρισης Εταιρικής Μάθησης μελετάται με την εφαρμογή διεξοδικής ποιοτικής και ποσοτικής ανάλυσης. Η έκθεση αγοράς παρέχει μια βαθύτερη κατανόηση του τρέχοντος σεναρίου της αγοράς, μαζί με έναν στατιστικό έλεγχο του όγκου της αγοράς που συνεισφέρθηκε στο σύνολό του στο παρελθόν με παρεχόμενα ιστορικά στοιχεία. Η μελέτη αγοράς του Συστήματος Διαχείρισης Εταιρικής Μάθησης συνέβαλε επίσης στην αλλαγή στρατηγικής φύσης ως αποτέλεσμα της εμφάνισης του COVID-19 παρέχοντας μια συγκριτική μελέτη της κατάστασης στην αγορά του Συστήματος Εταιρικής Μάθησης πριν από το COVID-19 και μετά το COVID-19. Οι επιπτώσεις της πανδημίας μελετώνται παγκοσμίως, με την κατανόηση της επικράτησης της αγοράς του Συστήματος Εταιρικής Μάθησης ξεχωριστά στην Ασία-Ειρηνικό, την Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική, τη Βόρεια και Λατινική Αμερική.

Η διαίρεση της αγοράς του Συστήματος Εταιρικής Μάθησης παρατηρείται ότι κυριαρχεί σε χώρες με σημαντική βιομηχανική ανάπτυξη και ευαισθητοποίηση των καταναλωτών που οδηγούν την ανάπτυξη της αγοράς, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, οι ΗΠΑ, η Ιαπωνία, ο Καναδάς και η Γερμανία, θεωρούνται οι κορυφαίοι παίκτες καθώς στεγάζουν τους πιο προηγμένους και κορυφαίοι ανταγωνιστές του κλάδου του Συστήματος Εταιρικής Μάθησης. Μαζί με αυτό, σημαντικοί παράγοντες όπως η υιοθέτηση τεχνολογικών εξελίξεων βιώνουν μαζικά σε αυτές τις περιοχές με τη ζήτηση των καταναλωτών για προϊόντα ευκολίας στην πράξη. Παρ ‘όλα αυτά, οι αναδυόμενες χώρες με μεγαλύτερο περιθώριο ευκαιριακής ανάπτυξης με αυξανόμενες μικρές επιχειρήσεις να αυξάνονται μαζί με τον αυξανόμενο πληθυσμό.

Οι κορυφαίοι παίκτες στην αγορά είναι: Absorb Software (Canada), Adobe Systems (US), Blackboard (US), Cornerstone OnDemand (US), CrossKnowledge (US), CYPHER LEARNING (US), D2L (Canada), Docebo (Canada), Epignosis (US), Expertus (ΗΠΑ), G-Cube (Ινδία), Geenio (Κύπρος), Growth Engineering (UK), IBM (Kenexa; US), Instructure (Bridge; US), iSpring (US), Latitude CG (US), LearnUpon (Ιρλανδία ), Mindflash (US), Oracle (US), Saba Software (US), SAP (Γερμανία), Schoology (US), SumTotal Systems (US), Tata Interactive Systems (India) και Upside Learning (UpsideLMS; Ινδία)

Επιπλέον, τα έτη που εξετάστηκαν για τη μελέτη έχουν ως εξής:

Ιστορικό έτος – 2015-2020

Έτος βάσης – 2020

Περίοδος πρόβλεψης ** – 2021 έως 2028 [** unless otherwise stated]

** Επιπλέον, θα περιλαμβάνει επίσης τις ευκαιρίες που διατίθενται στις μικρο αγορές για τους ενδιαφερόμενους να επενδύσουν, λεπτομερή ανάλυση του ανταγωνιστικού τοπίου και των υπηρεσιών προϊόντων βασικών παραγόντων.

Τμηματοποίηση βάσει προϊόντος: Κατά συστατικό
Λύσεις
Αυτόνομο διάλυμα
Ολοκληρωμένη λύση
Υπηρεσίες
Συμβουλευτικές υπηρεσίες
o Υπηρεσίες υλοποίησης
o Υπηρεσίες υποστήριξης
Κατά τρόπο παράδοσης
Εξ αποστάσεως εκπαίδευση
Εκπαίδευση με καθοδήγηση
Μικτή μάθηση

Τμηματοποίηση βάσει εφαρμογών: Ανά μέγεθος οργανισμού
Μεγάλες επιχειρήσεις
Μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ)
Ανά τύπο ανάπτυξης
Εσωτερικές εγκαταστάσεις
Σύννεφο
Με κάθετη
Λογισμικό και Τεχνολογία
Φροντίδα υγείας
Λιανεμποριο
BFSI
Βιομηχανοποίηση
Κυβέρνηση και άμυνα
Τηλεπικοινωνίες
Άλλα (ενέργεια και υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, μεταφορά και logistics, ταξίδια και φιλοξενία)

Μαζί με αυτό, η μελέτη αγοράς εφαρμόζει επίσης μια ανάλυση SWOT για να προσδιορίσει τη σημασία των καθορισμένων τμημάτων της αγοράς του Συστήματος Διαχείρισης Εταιρικής Μάθησης, συγκεκριμένα το τμήμα προϊόντων, ο τελικός χρήστης, οι εφαρμοσμένες και οι εφαρμοσμένες τεχνικές. Κάθε τμήμα προορίζεται να κατανοήσει περιγραφικά την επίδραση που έχει στη συνολική ανάπτυξη της αγοράς Corporate Learning Management System προσφέροντας έτσι ένα μοτίβο. Η ταξινόμηση προϊόντων και οι τεχνικές επεξεργασίας υπονοούν την πυρήνα της αγοράς που επιτρέπει τη θέση της αγοράς στην παγκόσμια διάσταση. Ενώ οι εφαρμογές και ο τελικός χρήστης παρέχουν μια κατανόηση των πελατών τους στόχους της αγοράς λέξεων-κλειδιών αυξάνοντας την παραγωγή εσόδων και διατηρώντας τον παγκόσμιο ανταγωνισμό.

Βασικές επιλογές από τη μελέτη αγοράς:

Πλήρης ποσοτική και ποιοτική ανάλυση των τρεχόντων σεναρίων αγοράς σε συνδυασμό με τα στατιστικά αρχεία του όγκου αγοράς του Συστήματος Εταιρικής Μάθησης.

Η αλλαγή της φύσης της αγοράς και οι στρατηγικές αλλαγές αναλύθηκαν αποτελεσματικά μαζί με τον αντίκτυπο της πανδημίας.

Η δυναμική της αγοράς συστήματος διαχείρισης εκμάθησης πριν από το COVID-19 και μετά το COVID-19

Στρατολόγηση κυρίαρχων χωρών με σημαντικό ρόλο να συμβάλλουν στην αξιολόγηση της αγοράς του Συστήματος Εταιρικής Μάθησης από περιφερειακή προοπτική.

περιφερειακοί παράγοντες που καθορίζουν την ανάπτυξη της παγκόσμιας αγοράς του Συστήματος Διαχείρισης Εταιρικής Μάθησης.

Γιατί να αγοράσετε αυτήν την αναφορά:

βιομηχανική ανάλυση αγοράς με στατιστικό υπόβαθρο

παρέχει διακυμάνσεις στην αγορά χρήσιμες για την κατανόηση των διαφορετικών καλουπιών.

Γραφικές προβλέψεις μελλοντικών εκτιμήσεων αγοράς

Ανάλυση SWOT με αποδεικτικά στοιχεία

Οι εξερευνητές επιχειρήσεων, οι επιχειρηματίες και οι νεοεισερχόμενοι στην αγορά είναι βιώσιμοι υποψήφιοι, καθώς η έκθεση προσφέρει μια πλήρη επισκόπηση της αγοράς που αγγίζει κάθε βασικό σημείο.

Οι συμμετέχοντες στην αγορά και οι βιομηχανικοί αναλυτές μπορούν να επωφεληθούν από τον ανταγωνιστικό χαρακτήρα που προσφέρεται παρέχοντας το διαρθρωτικό πλαίσιο της αγοράς.

Σχετικά με εμάς:

Το Adroit Market Research είναι μια εταιρεία επιχειρηματικών αναλυτικών στοιχείων και συμβούλων με έδρα την Ινδία που ιδρύθηκε το 2018. Το κοινό-στόχος μας είναι ένα ευρύ φάσμα εταιρειών, μεταποιητικών εταιρειών, οργανισμών ανάπτυξης προϊόντων / τεχνολογίας και βιομηχανικών ενώσεων που απαιτούν κατανόηση του μεγέθους μιας αγοράς, των βασικών τάσεων, των συμμετεχόντων και μελλοντικές προοπτικές μιας βιομηχανίας. Σκοπεύουμε να γίνουμε συνεργάτες γνώσης των πελατών μας και να τους παρέχουμε πολύτιμες πληροφορίες για την αγορά για να δημιουργήσουμε ευκαιρίες που αυξάνουν τα έσοδά τους. Ακολουθούμε έναν κωδικό – Εξερεύνηση, μάθηση και μετασχηματισμός. Στον πυρήνα μας, είμαστε περίεργοι άνθρωποι που τους αρέσει να αναγνωρίζουν και να κατανοούν τα πρότυπα της βιομηχανίας, δημιουργούν μια διορατική μελέτη γύρω από τα ευρήματά μας και δημιουργούν οδικούς χάρτες που βγάζουν χρήματα.

Επικοινωνήστε μαζί μας:

Ράιαν Τζόνσον

Παγκόσμιος διαχειριστής λογαριασμού

3131 McKinney Ave Ste 600, Ντάλας,

TX75204, ΗΠΑ

Τηλέφωνο: ΗΠΑ: +1 972-362 -8199 / +91 9665341414

https://bisouv.com/

Source