Ευρωπαϊκός Σχεδιασμός Ανάπτυξης և Κυπριακές Προκλήσεις στην Εκδήλωση της Ένωσης Οικονομικών


Ευρωπαϊκός Σχεδιασμός Ανάπτυξης և Οι Κυπριακές Προκλήσεις στην εκδήλωση της Οικονομικής Ένωσης

Νέο Ευρωπαϊκό Αναπτυξιακό Σχέδιο Cyprus Οι Κυπριακές Προκλήσεις ήταν στο επίκεντρο μιας πρόσφατης διαδικτυακής εκδήλωσης που διοργάνωσε η Κυπριακή Ένωση Οικονομολόγων

Σύμφωνα με τη δήλωση της ΕΟΚ, οι ομιλητές στην ηλεκτρονική εκδήλωση ήταν ο Άκης Κυριακού, Γενικός Διευθυντής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις Διαρθρωτικές Μεταρρυθμίσεις, ο Σοφρόνης Κληρίδης, Καθηγητής Οικονομικών στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και ο Δρ Μάριος Κληρίδης, Οικονομολόγος. Το συνέδριο συντονίστηκε από τον Πρόεδρο της ΕΟΚ Δρ. Ανδρέα Σ. Στυλιανού.

Η γενική συνιστώσα των συστάσεων ήταν ότι παρά τις προκλήσεις της επιδημίας Covid-19, δημιουργήθηκε μια μοναδική κατάσταση που έπρεπε να χρησιμοποιηθεί, δηλαδή το Ταμείο Ανάκτησης և Σταθερότητας, λαμβάνοντας ταυτόχρονα ένα βήμα προς την ανάπτυξη μιας μακροπρόθεσμης οικονομικής στρατηγικής για τη σταθερότητα և επιχειρηματικό περιβάλλον για την προσέλκυση αποτελεσματικών επενδύσεων, το οποίο συνεπάγεται μεταρρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των διαρθρωτικών προβλημάτων της κυπριακής οικονομίας.

Στην ομιλία του, ο Άκης Κυριάκου αναφέρθηκε εκτενώς στο σχέδιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2019-2024. Πολιτικές προτεραιότητες, ιδίως η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, η οικονομία που εξυπηρετεί τους πολίτες, η Ευρώπη έτοιμη για την ψηφιακή εποχή, η υπεράσπιση της ευρωπαϊκής πορείας. της ζωής.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η νέα αναπτυξιακή στρατηγική προβλέπει ότι έως το 2050 η Ένωση θα καταστεί μια σύγχρονη, αποδοτική ως προς τους πόρους, ανταγωνιστική οικονομία με μηδενικές καθαρές εκπομπές αερίων θερμοκηπίου, όπου η οικονομική ανάπτυξη διακόπτεται από τη χρήση πόρων, όπου δεν θα παραμείνουν άνθρωποι, καμία περιοχή . δίπλα στο

Από την πλευρά της, η Σοφρόνη Κληρίδη στην παρουσίασή της μίλησε εκτενώς για την αναπτυξιακή στρατηγική և προσέλκυση επενδύσεων στην Κύπρο, αδυναμίες στην τρέχουσα αναπτυξιακή πορεία, ανάπτυξη και επενδύσεις στην Κύπρο.

Παρουσίασε τρεις διαφορετικούς πίνακες σχετικά με τις κυπριακές επενδύσεις ως ποσοστό του ΑΕγχΠ σε σχέση με τον μέσο όρο της ΕΕ για την περίοδο 1995-2020, και τις κατασκευαστικές επενδύσεις στην Κύπρο ως ποσοστό των συνολικών επενδύσεων που σχετίζονται με το MO. ΕΕ 1995 1995-2020 savings Αποταμιεύσεις και επενδύσεις νοικοκυριών στην Κύπρο σε σύγκριση με τις χώρες της ΕΕ. Περίοδο 2005-2019.

Συμπερασματικά, ο κ. Κληρίδης επεσήμανε τους τρόπους με τους οποίους, ως Κύπρος, μπορούμε να προσελκύσουμε αποτελεσματικές επενδύσεις, όπως η βελτίωση της διεθνούς μας εικόνας, η βελτίωση της ποιότητας των δημόσιων υπηρεσιών, η Κύπρος ένα ελκυστικό μέρος για την οικογένεια (καλύτερη υποδομή, περιβάλλον, σχολεία, προσβασιμότητα, ιατρική περίθαλψη և κ.λπ.) που εστιάζουν στην ποιότητα των υπηρεσιών μας որ στην ποιότητα ζωής, όχι στα φορολογικά κίνητρα, όταν, όπως σημείωσε, η εποχή των φορολογικών παραδείσων πλησιάζει.

“Η επιδημία είναι μια πολύ μεγάλη πρόκληση. Ταυτόχρονα, έχει προκύψει μια μοναδική κατάσταση που πρέπει να επωφεληθούμε. Το Ταμείο Αποκατάστασης και Σταθερότητας μπορεί να είναι μια ευκαιρία χρηματοδότησης σημαντικών έργων υποδομής στους τομείς που χρειαζόμαστε. Είναι ένα βήμα προς μια μακροπρόθεσμη οικονομική στρατηγική. «Στοχεύει στη σταθερότητα, τη σταθερότητα, և, τέλος, χρειαζόμαστε ένα επιχειρηματικό περιβάλλον που προσελκύει αποτελεσματικές επενδύσεις, ταλαντούχους ανθρώπους, δημιουργεί ευκαιρίες για όλους».

Στην παρουσίασή του, ο Μάριος Κληρίδης μίλησε για τις μεταρρυθμίσεις που πρέπει να γίνουν στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Συγκεκριμένα, επεσήμανε πόσο χρονοβόρα είναι η υλοποίηση ορισμένων έργων και υπηρεσιών στην Κύπρο, όπως GESS, Κυπριακή αναγνώριση φωτοστέφανου, εισαγωγή ηλεκτρονικών υπογραφών, βιντεοκάμερες, Μητρώο Εταιρειών, One Stop. Καταστήματα, κατασκευή της πλατείας Ελευθερίας στη Λευκωσία, δικαστική μεταρρύθμιση κ.λπ.

Στη συνέχεια παρουσίασε την Έρευνα Γνώμης του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ 2017. Ο πίνακας παρουσίασε τους πιο προβληματικούς παράγοντες ανάπτυξης των επιχειρήσεων στην Κύπρο, όπου η Γραφειοκρατία (Ανεπαρκής Κρατική Γραφειοκρατία) εμφανίζεται ως ο δεύτερος πιο προβληματικός παράγοντας.

Ο κ. Κληρίδης αναφέρθηκε στη συνέχεια στην αναδιοργάνωση του δημόσιου τομέα, ιδιαίτερα στα προβλήματα και τις δυσλειτουργίες που παρουσιάζονται. Τομείς / τομείς όπως φόρος εισοδήματος, καταχωρητής εταιρειών, εγγραφή γης, εκπαίδευση, τοπική αυτοδιοίκηση, διαδικασίες, πρόσληψη κοινότητας, προώθηση, διαδικασίες EDY, παροχές όπως μισθοί, συντάξεις, ώρες εργασίας, σε ημικρατικούς οργανισμούς, στο κοινοβούλιο και σε ανεξάρτητα ιδρύματα.

Ως κύριες αιτίες των προαναφερθέντων προβλημάτων και δυσλειτουργιών, ο κ. Κληρίδης ανέφερε και ανέπτυξε καθένα από αυτά: ατομικό προσωπικό, οργάνωση, διοίκηση, τεχνολογία, μικρό κρατικό αποτέλεσμα, φοβία ευθύνης, κουλτούρα υπηρεσιών, προωθήσεις, καινοτομίες, προϋπολογισμούς. Στο ερώτημα γιατί οι αλλαγές δεν είναι εύκολες, ο κ. Κληρίδης εξήγησε λεπτομερώς τους ακόλουθους λόγους. Μικρή / συντηρητική κοινωνία, οργανωμένες ομάδες όπως συνδικάτα, λόμπι, πολιτικό σύστημα (πολυκομματικό / κατακερματισμό), δωροδοκία / διαφθορά, νόμοι, κανονισμοί κατά της διαφθοράς κ.λπ.

Πηγή: KYPE

Source