Ηλεκτρονική υποβολή δεδομένων με τίτλο Μειονεκτήματα … |: Δημοσιογράφος Κύπρος

Το Υπουργείο Άμυνας ανακοινώνει ότι φέτος θα εφαρμόσει επίσης τη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής επιθυμιών και πιστοποιητικών προσλήψεων, τα οποία θα πρέπει να υποβληθούν ως προσλήψεις στην ΚΕΝ την ημέρα της ταξινόμησης.

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα θα ξεκινήσει το 2021. Στις 7 Μαΐου, η կտ θα επιτρέψει στους στρατιώτες να υποβάλλουν γρήγορα, με ασφάλεια, χωρίς φυσική παρουσία, όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά / πιστοποιητικά, βάσει των οποίων θα υπάρχει επιλογή μονάδων, επιλογή όπλων, σωμάτων, καθώς και τοποθέτηση. σε μονάδες:

Απαιτείται εισαγωγή δεδομένων.

Τονίζεται ότι οι νεοσύλλεκτοι που δεν εγγράφονται μέσω της πλατφόρμας του Υπουργείου Άμυνας նախ προτιμήσεις εντός της καθορισμένης περιόδου և τα σχετικά πιστοποιητικά, οι επιθυμίες τους, δεν μπορούν να ληφθούν υπόψη κατά τη διαδικασία ηλεκτρονικής επιλογής և θα βρίσκονται σε μονάδες που βασίζονται αποκλειστικά σχετικά με τις ανάγκες της Εθνικής Φρουράς.

Για το σκοπό αυτό, το Υπουργείο Άμυνας ενημερώνει αμέσως και καλεί όλους τους αποστολείς του ESSO του 2021 για την ευκολία τους, να φροντίσουν, να παράσχουν όλα τα απαραίτητα έγγραφα για το έργο τους το συντομότερο δυνατό.

Ανάλογα με την κατάσταση κάθε εγγεγραμμένου, τα πιστοποιητικά ταξινόμησης θα υποβάλλονται μόνο μία φορά σε ψηφιακή μορφή (κατά προτίμηση μορφή PDF). Αυτά τα πιστοποιητικά έχουν ως εξής:

  • Ταυτότητα (και οι δύο πλευρές)
  • Πιστοποιητικό IBAN ΜΟΝΟ εάν υπάρχει λογαριασμός στο όνομα του στρατολογητή (αυτό το πιστοποιητικό μπορεί να υποβληθεί την ημέρα της ταξινόμησης).
  • Άδεια οδήγησης (Κανονική άδεια αριθ. μαθητής για όσους έχουν)

Οι πρόσφατα προσληφθέντες εθνικοί σωματοφύλακες λαμβάνονται υπόψη για τη διανομή ή την τοποθέτηση νέων προσόντων, λαμβάνοντας υπόψη τις κοινωνικές, οικογενειακές ή άλλες ανησυχίες τους. Ανάλογα με τη φύση και τη σοβαρότητα των προβλημάτων, οι νεοσύλλεκτοι απονέμονται σε έναν αριθμό πόντων, ως εξής:

3882289434003232 pinakas12021:

3882289312945680 pinakas220221:

Σε περίπτωση που μια νέα πρόσληψη εμπίπτει σε μία από τις παραπάνω κατηγορίες, όπως σε περίπτωση θανάτου ενός από τους γονείς του ή της αναπηρίας και των δύο γονέων, οι βαθμοί του υπολογίζονται σωρευτικά.

Σύμφωνα με το άρθρο 38 του νόμου για τις ένοπλες δυνάμεις, οι αδελφοί που ταυτόχρονα εκτελούν το καθήκον τους να υπηρετήσουν στις ένοπλες δυνάμεις εκτελούν την υπηρεσία τους στην προτιμώμενη μονάδα φρουράς τους, στην ίδια στρατιωτική μονάδα ή στρατόπεδο.

Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα, 10 βαθμοί υπολογίζονται για τους στρατολογητές.

α Υποβάλλουν Δήλωση Δεδομένων μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

Είναι σαφές ότι αυτά τα σημεία μετρούν εκείνους τους στρατολογητές που δεν είχαν την ευκαιρία να υποβάλουν ηλεκτρονικά τη δήλωση δεδομένων.

β Υποβάλλονται στις περιφερειακές επιτροπές υγείας, οι οποίες θα λειτουργούν πριν από την ταξινόμηση.

Λάβετε υπόψη ότι πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα πιστοποιητικών που πρέπει να υποβληθούν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα για βαθμολόγηση πρέπει επίσης να υποβληθούν την ημέρα της ταξινόμησης για επαλήθευση.

Source