Ηνωμένα Έθνη Περίπου 1 δισεκατομμύριο τόνοι τροφίμων σπαταλούνται … | Δημοσιογράφος Κύπρος

Σχεδόν ένα δισεκατομμύριο τόνοι τροφίμων καταναλώνεται ετησίως, σύμφωνα με τα στοιχεία που κυκλοφόρησαν τα Ηνωμένα Έθνη στο UNEP Food Waste Index 2021. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την έκθεση του Προγράμματος Περιβάλλοντος των Ηνωμένων Εθνών (UNEP), τα τρόφιμα που απορρίπτονται από τα νοικοκυριά φτάνουν τα 74 κιλά ανά άτομο ετησίως, γεγονός που έχει σοβαρές συνέπειες τόσο για τις φτωχότερες όσο και για τις πλουσιότερες χώρες.

Αυτή η έκθεση είναι η πιο ολοκληρωμένη μέχρι σήμερα αξιολόγηση και τα αποτελέσματά της δείχνουν ότι τα απόβλητα τροφίμων που παράγονται παγκοσμίως είναι διπλάσια από ποτέ. Για παράδειγμα, σύμφωνα με το Guardian, στο Ηνωμένο Βασίλειο, μία από τις 17 χώρες με επαρκή στοιχεία, τα απόβλητα τροφίμων αποτελούν περίπου οκτώ γεύματα ανά νοικοκυριό την εβδομάδα.

Σύμφωνα με την έκθεση, τα απόβλητα τροφίμων σε εστιατόρια և καταστήματα αντιπροσωπεύουν το 17% των απορριφθέντων τροφίμων, ενώ οι χωρικοί մեծ χάνεται ένας μεγάλος αριθμός τροφικών αλυσίδων, πράγμα που σημαίνει ότι το ένα τρίτο των παραγόμενων τροφίμων δεν καταναλώνεται ποτέ.

Το φαινόμενο των απορριμμάτων τροφίμων ως απόβλητο όχι μόνο υπονομεύει τις προσπάθειες της διεθνούς κοινότητας να υποστηρίξει άτομα που πεινούν ή δεν έχουν υγιεινή διατροφή, αλλά επίσης βλάπτει σοβαρά το περιβάλλον. Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, η απώλεια αποβλήτων και τροφίμων αντιπροσωπεύει περίπου το 10% των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, οι οποίες μαζί με την εντατική γεωργία είναι οι κύριες αιτίες της κλιματικής κρίσης, της υποβάθμισης της βιοποικιλότητας και της παγκόσμιας ρύπανσης.

Όπως αναφέρθηκε, εάν τα απόβλητα τροφίμων ήταν μια χώρα, θα ήταν το τρίτο μεγαλύτερο όσον αφορά τις εκπομπές αερίου μετά τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κίνα. Οι ερευνητές λένε ότι η διακοπή της σπατάλης τροφίμων είναι ένας από τους ευκολότερους τρόπους για τους ανθρώπους να μειώσουν τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον τους. “Αυτό το δυναμικό δεν έχει αξιοποιηθεί επαρκώς”, ανέφερε η έκθεση. Μέχρι σήμερα, τα απόβλητα τροφίμων θεωρούνται πρόβλημα που επηρεάζει κυρίως τις πλούσιες χώρες.

Ωστόσο, η έκθεση του ΟΗΕ δείχνει ότι τα επίπεδα των αποβλήτων είναι παρόμοια σε όλες σχεδόν τις χώρες, αν και τα δεδομένα είναι λιγοστά στις φτωχότερες χώρες.

Οι ερευνητές είπαν ότι κανένας πολίτης δεν αγόρασε τρόφιμα με την πρόθεση να το πετάξει, ότι η μικρή ποσότητα που χύνεται κάθε μέρα μπορεί να φαίνεται ασήμαντη για τους καταναλωτές. Σύμφωνα με την εισαγωγή, η ευαισθητοποίηση του κοινού για τα απόβλητα μπορεί և να προτείνει τη διαλογή χωριστών ροών αποβλήτων τροφίμων από τις τοπικές αρχές.

Στην πραγματικότητα, αποδεικνύεται ότι στο Ηνωμένο Βασίλειο, ο επιπλέον χρόνος που δαπανάται για το σχεδιασμό και το μαγείρεμα στο σπίτι κατά τη διάρκεια της καραντίνας λόγω του COVID-19 φαίνεται να έχει μειώσει τα απόβλητα τροφίμων κατά 20%. “Η μείωση των αποβλήτων τροφίμων θα μειώσει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, θα επιβραδύνει τις φυσικές καταστροφές μέσω της υποβάθμισης και της ρύπανσης της γης, θα ενισχύσει τη διαθεσιμότητα τροφίμων και θα μειώσει αποτελεσματικά την πείνα, ενώ θα σώσει τον κόσμο από την ύφεση”, είπε. Περιβαλλοντικό πρόγραμμα (UNEP).

Πηγή: Πρώτο τεύχος

Source