Η Ένωση Δήμων υποστηρίζει τη συμμετοχή ευρωπαίων πολιτών στη δημόσια και τοπική ζωή της Κύπρου

Στο πλαίσιο του έργου ENVISION, η Ένωση Δήμων θα υποβάλει προτάσεις μέσω των απαντήσεων των δήμων και των ευρωπαϊκών οργανώσεων πολιτών για την ενίσχυση της συμμετοχής τους, λαμβάνοντας υπόψη τις τοπικές εκλογές που έχουν προγραμματιστεί για τον Δεκέμβριο του 2021 στην Κύπρο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, κατά τη διάρκεια της διαδικτυακής εκδήλωσης του προγράμματος ENVISION που διοργάνωσε η Ένωση Κυπρίων Δήμων, σε συνεργασία με τον Ελληνικό Σύνδεσμο Λεμεσού, οι Έλληνες σύλλογοι πολιτών που εργάζονται στην Κύπρο προσφέρουν ενημερωτικές εκστρατείες και κοινές πολιτιστικές δραστηριότητες. Μαζί με τους δήμους για να ενθαρρύνουν τη συμμετοχή τους στις τοπικές εκλογές, για να υποστηρίξουν τη διαδικασία συμμετοχής τους.

Ο Δώρος Αντωνίου, δήμαρχος της Μέσα Γειτονιάς, αντιπρόεδρος της Ένωσης Κυπριακών Δήμων, υποστήριξε επίσης την ανάγκη ενημέρωσης, την ανάπτυξη στενών δεσμών και κοινών πολιτιστικών δραστηριοτήτων από ευρωπαϊκούς δήμους με ευρωπαίους πολίτες, λέγοντας ότι η δυσφήμιση του πολιτικού και της αποχής ήταν μεγάλη. Είναι πρόβλημα για τους πολίτες της Κύπρου.

Ο Χρήστος Γιαν, πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Λεμεσού, δήλωσε ότι ο αριθμός των Ελλήνων στην Κύπρο διπλασιάστηκε λόγω της οικονομικής κρίσης, τονίζοντας την ανάγκη για μια πρωτοβουλία που θα τους φέρει πιο κοντά στο δημοτικό συμβούλιο για συμμετοχή σε δημοτικά συμβούλια.

Ο Νικόλαος Ίσαρης, Αναπληρωτής Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο, μοιράστηκε την ευρωπαϊκή του εμπειρία, τονίζοντας την ανάγκη τακτικής επικοινωνίας μεταξύ δήμων και “Ευρωπαίων πολιτών”.

Ο Μιχάλης Μπέη, αξιωματικός του Τμήματος Μετανάστευσης του Υπουργείου Εσωτερικών, πρότεινε να καταβληθεί συντονισμένη προσπάθεια ενημέρωσης των ευρωπαίων πολιτών για τα δικαιώματα και τις ευθύνες τους.

Ο Μενέλαος Βασίλειος, επικεφαλής της Κεντρικής Εκλογικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εσωτερικών, μίλησε για την ενεργοποίηση της Ψηφιακής Πύλης, ενημερώνοντας όλους τους πολίτες σχετικά με τα δικαιώματα και τις υπηρεσίες που προσφέρονται. Έχει κυκλοφορήσει και θα περιλαμβάνει πλήρες περιεχόμενο πληροφοριών έως το 2023.

Εκ μέρους του Συντονιστή Προγράμματος ENVISION, η Poppy Christopoulou, Διευθυντής Προγράμματος στο Εκπαιδευτικό Κέντρο ACMI, παρουσίασε την πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης, η οποία στοχεύει τόσο Ευρωπαίους πολίτες όσο και πολίτες. Ο στόχος είναι να εκπαιδεύσει և να δημιουργήσει αμοιβαία κατανόηση στην επικοινωνία մասնակց συμμετοχή σε κοινωνικές εκδηλώσεις.

Πηγή: KYPE

,Source