Η αίτηση για τις εξετάσεις θα υποβληθεί στο Διαδίκτυο μεταξύ 19 Απριλίου – 4 Ιουνίου

Το Bülent Ecevit Ανατολικό Γυμνάσιο και οι εξετάσεις για την τοποθέτηση στο γυμνάσιο της Επιστήμης στις 20 Ιουλίου θα διεξαχθούν το Σάββατο 19 Ιουνίου. Οι μαθητές που θα συμμετάσχουν στις εξετάσεις θα υποβάλουν τις αιτήσεις τους διαδικτυακά στον ιστότοπο του υπουργείου μεταξύ 19 Απριλίου – 4 Ιουνίου.