Η Αγγλία αίρει την απαίτηση PCR για την Ercan

1 Μαρτίου 2021 από 29 Δεκεμβρίου 2020 έως την ημερομηνία από την Ercan που συνδέεται με τους προηγούμενους κανόνες διέλευσης ή μεταφοράς επιβατών μέσω της Τουρκίας PCR που δείχνουν ότι η απαίτηση 72 ωρών έχει καταργηθεί.