Η ανάσταση του χρόνου, αλλά με μικρότερη δράση ανάστασης. Τι είπε ο Αρχιεπίσκοπος

Για να διεξαχθεί μια λειτουργία το Μεγάλο Σάββατο, εγκαταστάθηκε ο Αρχιεπίσκοπος Βοσκεμπράν Β ‘- μια συντομότερη αλλά έγκαιρη υπηρεσία ανάστασης

Λήψη ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΕΔΩ Android για Android և ΕΔΩ για iOS

Η Εκκλησία της Κύπρου θέλει η υπηρεσία Ανάστασης να πραγματοποιηθεί το Σάββατο βράδυ, αλλά με αυστηρή προστασία.

Αυτό ειπώθηκε από τον Αρχιεπίσκοπο Χρυσόστομο κατά τη διάρκεια της παράστασης RIC “Day to Day”, όταν του ζητήθηκε να σχολιάσει τη δυνατότητα έναρξης της υπηρεσίας δύο ώρες νωρίτερα και να λήξει πριν από τα μεσάνυχτα, όπως στην Ελλάδα.

Όπως ανέφερε την ευτυχία του, η δράση θα είναι μικρότερη, θα τελειώσει σε ένα και τριάντα.

Είπε επίσης ότι θα μεταφέρει τη θέση του στην τηλεφωνική σύνδεση που αναμένει να έχει με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Ο Αρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος τόνισε ότι η Αρχιεπισκοπή θα ήταν αυστηρή στη διατήρηση των πρωτοκόλλων, προτρέποντας άλλες επισκοπές να το πράξουν.

Για να πραγματοποιήσει μια λειτουργία το Μεγάλο Σάββατο, εγκαταστάθηκε ο Αρχιεπίσκοπος Βοσκεμπράν Β ‘- μια πιο σύντομη αλλά έγκαιρη υπηρεσία ανάστασης

Η Εκκλησία της Κύπρου θέλει η υπηρεσία Ανάστασης να πραγματοποιηθεί το Σάββατο βράδυ, αλλά με αυστηρή προστασία.

Αυτό ειπώθηκε από τον Αρχιεπίσκοπο Χρυσόστομο κατά τη διάρκεια της παράστασης RIC “Day to Day”, όταν του ζητήθηκε να σχολιάσει τη δυνατότητα έναρξης της υπηρεσίας δύο ώρες νωρίτερα και να λήξει πριν από τα μεσάνυχτα, όπως στην Ελλάδα.

Όπως ανέφερε την ευτυχία του, η δράση θα είναι μικρότερη, θα τελειώσει σε ένα και τριάντα.

Είπε επίσης ότι θα μεταφέρει τη θέση του στην τηλεφωνική σύνδεση που αναμένει να έχει με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Ο Αρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος τόνισε ότι η Αρχιεπισκοπή θα ήταν αυστηρή στη διατήρηση των πρωτοκόλλων, προτρέποντας άλλες επισκοπές να το πράξουν.

Source