Η ανανεώσιμη ενέργεια θα καταλάβει χώρο, έχει η Α.Ε. αρκετή γη;

Ένα βιώσιμο ενεργειακό μέλλον δεν μπορεί να διαχωριστεί από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αλλά αυτές οι εναλλακτικές λύσεις έναντι των ορυκτών καυσίμων απαιτούν γη – και μια νέα μελέτη προτείνει ένα νέο μέτρο του αποτυπώματος εδάφους αυτών των τεχνολογιών.

Τον Νοέμβριο του 2020, ακαδημαϊκοί από την Αυστραλία, την Ιρλανδία και τις ΗΠΑ δημοσίευσαν μια εφημερίδα Ισοδύναμο αποτύπωμα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (REEF): Μια μέθοδος για την ορατότητα ενός μέλλοντος αειφόρου ενέργειας στο περιοδικό Energies, υποστηρίζοντας ότι η υπάρχουσα χρήση ενέργειας δεν είναι βιώσιμη.

Οι υπερβολικές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και η εξάντληση των μη ανανεώσιμων πόρων συμβάλλουν στη μη βιώσιμη χρήση ενέργειας, δηλώνουν οι συγγραφείς. Υποστηρίζουν ότι το μέτρο αποτύπωσης άνθρακα – το οποίο υπολογίζει τα συνολικά αέρια θερμοκηπίου που εκπέμπονται από τις δραστηριότητες ατόμων και οργανισμών – μπορεί να είναι χρήσιμο στην αντιμετώπιση υπερβολικών εκπομπών άνθρακα, αλλά όχι στην εξάντληση μη ανανεώσιμων πόρων.

Εγγραφείτε στο News24 και αποκτήστε πρόσβαση στο αποκλειστική δημοσιογραφία και χαρακτηριστικά σήμερα.

Source