Η απόφαση μείωσης του ΦΠΑ έχει παραταθεί έως τις 31 Μαρτίου! Ακολουθούν οι αποφάσεις του Συμβουλίου Υπουργών …

Η απόφαση μείωσης του ΦΠΑ έχει παραταθεί έως τις 31 Μαρτίου!  Ακολουθούν οι αποφάσεις του Συμβουλίου Υπουργών ...

Ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση του Συμβουλίου Υπουργών. Ο πρωθυπουργός Σανέρ ανακοίνωσε μερικές από τις αποφάσεις που ελήφθησαν μετά τη συνάντηση. Μεταξύ των αποφάσεων, υπάρχει επίσης η παράταση της απόφασης μείωσης του ΦΠΑ έως τις 31 Μαρτίου 2021.

Η απόφαση μείωσης του ΦΠΑ έχει παραταθεί έως τις 31 Μαρτίου!  Εδώ είναι οι αποφάσεις του Συμβουλίου Υπουργών ...

Αποκλειστικά νέα

ΕΝΑ-
ΕΝΑ
Α +

Πρωθυπουργός Έρσαν Σανέρπροέβησαν σε δηλώσεις μετά την τελευταία συνεδρίαση του Συμβουλίου Υπουργών του έτους.

Σημείωσε ότι οι αποφάσεις της προηγούμενης κυβέρνησης, οι οποίες θα εξεταστούν στο τέλος του έτους, συζητήθηκαν στο Συμβούλιο Υπουργών, και ορισμένες αποφάσεις επεκτάθηκαν και μερικές τερματίστηκαν.

Ο Saner εξήγησε τις αποφάσεις που ελήφθησαν ως εξής:

– Η έκπτωση ΦΠΑ στα μηχανοκίνητα Arcas έχει παραταθεί έως τις 31 Μαρτίου 2021.

-Φοιτητές Κορωνοϊός Κατά τη διάρκεια της πανδημίας, η εκστρατεία 0 ΦΠΑ για τους υπολογιστές που χρειάζονται χάρη στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση επεκτάθηκε έως τις 31 Μαρτίου 2021.

– Έχει αποφασιστεί ότι το ελάχιστο ποσό πληρωμής για τραπεζικές κάρτες και πιστωτικές κάρτες θα συνεχιστεί ως 1 τοις εκατό.

– Αποφασίστηκε ότι 53 χιλιάδες μαθητές που σπουδάζουν στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση θα πρέπει να συνεχίσουν την εκπαίδευσή τους όπως είχε προγραμματιστεί και ότι δεν υπάρχει ανάγκη για κλείσιμο ή αναβολή της εκπαίδευσης στα σχολεία για τώρα. Εάν υπάρχει αρνητική αλλαγή στην τοπική μόλυνση, το Συμβούλιο Υπουργών μπορεί να αποφασίσει να προωθήσει την αργία του Φεβρουαρίου.

Είναι γεγονός ότι η TÜK αντιμετωπίζει προβλήματα. Λήφθηκε απόφαση να δοθεί η απαραίτητη πίστωση για να εξαλειφθεί το εμπόδιο στο κριθάρι.

500 κρεβάτια με μια διεθνή συμφωνία που υπεγράφη μεταξύ για την υγεία-Τουρκία και την ΤΔΒΚ αποφασίστηκε να παραπεμφθούν στη Συνέλευση υπέγραψε το Πρωτόκολλο Έγκριση του Σχεδίου Νόμου για τα νοσοκομεία.

Η ημερομηνία σχετικά με τα καθυστερημένα ασφάλιστρα των κατόχων κοινωνικής ασφάλισης παρατάθηκε στις 30 Ιανουαρίου 2021.

Άλλα ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΝΕΑ

.Source