Η βιομηχανία ψυχαγωγίας βρίσκεται σε δράση την Τρίτη

Οι εργάτες ψυχαγωγίας και τα αφεντικά τους πηγαίνουν σε δράση την Τρίτη.