Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΣΗΜΕΡΑ ΜΕΤΑ 3 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ

Η Γενική Συνέλευση της Συνέλευσης της Δημοκρατίας συγκλήθηκε στις 11.40 υπό την προεδρία του Προέδρου της Συνέλευσης της Δημοκρατίας, dernder Sennaroğlu.