Η ΕΕ υπογράφει δήλωση για ανάπτυξη κόμβου 2 nm

Η Ευρωπαϊκή Ένωση υπέγραψε μια δήλωση που επικεντρώνεται στη διασφάλιση ότι η ΕΕ θα δημιουργήσει έναν κόμβο 2 nm και έναν προσαρμοσμένο επεξεργαστή. Δεκαεπτά διαφορετικά μέλη της ΕΕ υπέγραψαν τη δήλωση και αυτά τα μέλη περιλαμβάνουν το Βέλγιο, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Κροατία, την Εσθονία, την Ιταλία, την Ελλάδα, τη Μάλτα, την Ισπανία, τις Κάτω Χώρες, την Πορτογαλία, την Αυστρία, τη Σλοβενία, τη Σλοβακία, τη Ρουμανία, τη Φινλανδία και την Κύπρο.

Η ΕΕ υπέγραψε μια δήλωση που εστιάζει στην ανάπτυξη του δικού της προσαρμοσμένου επεξεργαστή και του δικού του κόμβου 2 nm.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση υπέγραψε μια δήλωση που επικεντρώνεται στην ανάπτυξη τόσο του κόμβου 2 nm όσο και ενός προσαρμοσμένου επεξεργαστή. Αυτή η δήλωση θα διαθέσει έως και 145 δισεκατομμύρια ευρώ, η οποία θα αναπτύξει έναν νέο προσαρμοσμένο επεξεργαστή της ΕΕ και την ανάπτυξη ενός κόμβου 2 nm. Αυτή η δήλωση υπογράφηκε από δεκαεπτά μέλη, συμπεριλαμβανομένων του Βελγίου, της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Κροατίας, της Εσθονίας, της Ιταλίας, της Ελλάδας, της Μάλτας, της Ισπανίας, των Κάτω Χωρών, της Πορτογαλίας, της Αυστρίας, της Σλοβενίας, της Σλοβακίας, της Ρουμανίας, της Φινλανδίας και της Κύπρου.

Φορητοί υπολογιστές ASUS & ACER Έτοιμοι ενθουσιώδης με επεξεργαστές AMD Ryzen 5000H «Zen 3» & GPU NVIDIA GeForce RTX 3080

Πηγή: TechPowerUp

Αυτή η δήλωση υπεγράφη εξ αποστάσεως από τους υπουργούς των κρατών στις 7 Δεκεμβρίου 2020. Το έγγραφο αυτό διασφαλίζει ότι η ΕΕ θα διατηρήσει την κυριαρχία και την ανταγωνιστικότητά της στον κλάδο των ημιαγωγών και θα ενισχύσει ακόμη και τη θέση της σε αυτές τις κρίσιμες βιομηχανίες.

Η Διακήρυξη δηλώνει: «Οι υπογράφοντες αυτήν τη δήλωση συμφωνούν να συνεργαστούν για να ενισχύσουν τις δυνατότητες της Ευρώπης να σχεδιάσουν και τελικά να κατασκευάσουν την επόμενη γενιά αξιόπιστων επεξεργαστών χαμηλής ισχύος, για εφαρμογές σε συνδεσιμότητα υψηλής ταχύτητας, αυτοματοποιημένα οχήματα, αεροδιαστημική και άμυνα, υγεία και γεωργικά τρόφιμα, τεχνητή νοημοσύνη, κέντρα δεδομένων, ολοκληρωμένη φωτονική, υπερυπολογιστική και κβαντική πληροφορική, μεταξύ άλλων πρωτοβουλιών για την ενίσχυση ολόκληρης της ηλεκτρονικής αλυσίδας αξίας ενσωματωμένων συστημάτων. Επιπλέον, η Ευρώπη μπορεί να εδραιώσει τη θέση της μέσω κοινών και ολοκληρωμένων δράσεων στόχευσης εφαρμογών και προϊόντων με υψηλή προστιθέμενη αξία, καθώς και με σύνθετη και ισχυρή ολοκλήρωση συστήματος της τεχνολογίας στο σύνολό της. “

Η δήλωση αυτή επικεντρώνεται επίσης στην ανάπτυξη των προσαρμοσμένων ενσωματωμένων επεξεργαστών της ΕΕ, οι οποίοι θα είναι σχεδιασμένοι για βιομηχανικές εφαρμογές και διαθέτουν χαμηλή κατανάλωση ενέργειας. Αυτό θα εμποδίσει την ΕΕ να βασίζεται σε επεξεργαστές τρίτων για κατασκευαστικούς σκοπούς. Και οι δεκαεπτά χώρες που υπέγραψαν αυτήν τη δήλωση αναμένεται να έχουν τα απαραίτητα κονδύλια για ανάπτυξη εντός των επόμενων δύο έως τριών ετών. Αυτή η δήλωση συμφωνεί επίσης να επικεντρωθεί στο οικοσύστημα σχεδιασμού, στις δυνατότητες της εφοδιαστικής αλυσίδας και στην πρώτη βιομηχανική ανάπτυξη προηγμένων τεχνολογιών ημιαγωγών, συμπεριλαμβανομένης της κλιμάκωσης της παραγωγής προς τσιπ επεξεργαστή.

Source