Η εκπαίδευση θα συνεχιστεί στις 18 Ιανουαρίου

πανό99

Υπουργός Εθνικής Παιδείας και Πολιτισμού Όλγκαν Ξαδερφος ξαδερφη, Ανακοινώθηκε στις 18 Ιανουαρίου ότι η εκπαίδευση θα συνεχιστεί και οι σχολικές εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν μετά από μια εβδομάδα επανάληψης των μαθημάτων.

Ο Amcaoğlu δήλωσε επίσης ότι δεν υπάρχει αλλαγή στις ημερομηνίες των εξετάσεων εισόδου στο κολέγιο και ότι οι εξετάσεις θα διεξαχθούν.

Μιλώντας στον ανταποκριτή του ΤΑΚ, ο υπουργός Εθνικής Παιδείας και Πολιτισμού Όλγκαν Αμακάογλου τόνισε ότι η εκπαίδευση θα συνεχιστεί σύμφωνα με τις αποφάσεις της Ύπατης Επιτροπής Μεταδοτικών Νόσων.
Καλώντας όλους τους πολίτες να συμμορφωθούν με τα μέτρα που πρέπει να περάσουν αυτήν την περίοδο, ο Amcaoğlu δήλωσε ότι αναμένουν την επανάληψη της σχολικής χρονιάς στις 18 Ιανουαρίου, όπως είχε προγραμματιστεί.

Δηλώνοντας ότι οι μαθητές θα κάνουν τις σχολικές τους εξετάσεις μετά από μια εβδομάδα επανάληψης, ο Amcaoğlu σημείωσε ότι οι εξετάσεις εισόδου στο κολέγιο θα διεξαχθούν επίσης όπως είχε προγραμματιστεί.

πανό134

Από την άλλη πλευρά, ανακοινώθηκε ότι οι τάξεις, οι σπουδές, τα ιδιωτικά μαθήματα και οι δραστηριότητες των μαθημάτων είχαν διακοπεί από τις 31 Δεκεμβρίου έως τις 18 Ιανουαρίου, ενώ οι εξετάσεις των μαθητών που θα συμμετάσχουν σε διεθνείς εξετάσεις μεταξύ αυτών των ημερομηνιών μπορούν να διεξαχθούν υπό τον όρο ότι λαμβάνονται τα μέτρα Covid-19.

.Source