“Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θα ξεκινήσει ξανά στις 18 Ιανουαρίου”

Το εξάμηνο ξεκίνησε σήμερα σε σχολεία που συνδέονται με το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Πολιτισμού.