Η Ελλάδα πωλεί το λιμάνι της Κρήτης στην περιοχή του Ηρακλείου

Πραγματοποιήθηκε διαγωνισμός για την πώληση του 67% του Ηρακλείου, του μεγαλύτερου λιμανιού της Κρήτης.