“Η ΕΛΛΑΔΑ ΘΑ ΑΥΞΗΣΕΙ ΤΑ ΥΔΑΤΑ ΧΩΡΟΥ 12 Μίλια … ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΠΟΛΕΜΟ …”

Ναύαρχος Cihat Yaycı: «Η Ελλάδα έχει ένα σχέδιο να αυξήσει τη Μαύρη Θάλασσα στα 12 μίλια… Ετοιμαστείτε…» Ο Yaycı είπε ότι η Ελλάδα εφαρμόζει ένα σχέδιο για να επεκτείνει σταδιακά τα χωρικά της ύδατα.