Η εξέλιξη της οικονομίας, τώρα.

Πρόσφατα, Στρατηγική PwC և Διευθυντής Μπλερ Η. Ο Shepard δημοσίευσε το βιβλίο Ten Years at Midnight. Το βιβλίο εξετάζει πέντε διεθνή ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν αμέσως. Πλούτος և δυσαναλογία ευκαιριών, τεχνολογική παρέμβαση և Κλιματική αλλαγή, δημογραφική αλλαγή, θεσμική κρίση, αυξανόμενος εξτρεμισμός կոր Απώλεια εμπιστοσύνης στους θεσμούς. Προβλήματα που μπορεί να είναι πολύ αργά εάν δεν αντιμετωπιστούν εγκαίρως.

Πριν από λίγες ημέρες, η PwC Cyprus δημοσίευσε το “Restart Cyprus. Τώρα “δημοσίευση, η οποία περιλαμβάνει πρακτικές προτάσεις για να θέσει την κυπριακή οικονομία σε νέα βάση և να αναπτυχθεί βιώσιμα, χωρίς εξάρτηση – σταθερότητα, σε καταστάσεις όπως η επιδημία που ζούμε σήμερα. Όταν αντιμετωπίζουμε το άμεσο επακόλουθο μιας κρίσης, πρέπει να σκεφτούμε – να μεταμορφώσουμε την οικονομία – επιχειρηματικά μοντέλα.

Οι επενδύσεις που περιλαμβάνονται στη δημοσίευση επικεντρώνονται στην εξέλιξη της κυπριακής οικονομίας, λαμβάνοντας υπόψη όχι μόνο οικονομικούς, φορολογικούς ή χρηματοοικονομικούς δείκτες, αλλά πρώτα και κύρια κοινωνικές εξελίξεις και τις ανάγκες του σύγχρονου πολίτη. Σε τελική ανάλυση, είναι πλέον αποδεκτό ότι η ευημερία των πολιτών μιας χώρας καθορίζεται όχι μόνο από την αύξηση του ΑΕΠ, τη μείωση της ανεργίας ή την υψηλότερη επιχειρηματική αξία. Καθώς η κοινωνία μας μεγαλώνει ραγδαία, το ίδιο κάνουν και οι ανάγκες των πολιτών μας. Στηρίξαμε τις προτάσεις μας σε αυτές τις νέες κοινωνικές συνθήκες.

Επομένως, ένα από τα σημεία που προτείνουμε είναι η ανάγκη άμεσης έναρξης της διαδικασίας πολιτιστικής ανάπτυξης στη χώρα μας, με την άμεση συμμετοχή των πολιτών, ως σημείο εκκίνησης για την κοινωνική αλλαγή, η οποία με τη σειρά της θα έχει θετικό αντίκτυπο. οικονομική ανάπτυξη. Αντιληπτή για θετική ανάπτυξη ացում Ανάπτυξη ενός πολιτισμού ανθεκτικού σε σημαντικές αλλαγές στον κόσμο.

Συνεπώς, δεν προτείνουμε, για παράδειγμα, αύξηση των άμεσων κυβερνητικών δαπανών ή αύξηση των επενδύσεων GESS για τον τρέχοντα τομέα της υγείας. Αυτό που προτείνουμε είναι να αλλάξουμε την προοπτική σχετικά με τα θέματα υγείας που αντιμετωπίζονται σήμερα. Θέματα όπως η εκπαίδευση, η ψυχική υγεία, το βιοτικό επίπεδο, η στέγαση, η διατροφή, η άσκηση և η ποιότητα της ποιότητας ζωής κάθε πολίτη είναι παράγοντες που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στο πλαίσιο της πρόληψης καθώς και σε κάθε στάδιο της περίθαλψης. Ταυτόχρονα, η χρήση της τεχνολογίας analysis ανάλυσης δεδομένων μπορεί να εξυπηρετήσει το σύστημα αποτελεσματικά. Στην Κύπρο, δεδομένου ότι έχουμε ένα νέο σύστημα υγειονομικής περίθαλψης, έχουμε την ευκαιρία να δράσουμε σε αυτήν την ολιστική προσέγγιση από την αρχή. Μια πρόσφατη μελέτη PwC διαπίστωσε ότι η εφαρμογή τέτοιων προγραμμάτων θα μπορούσε να εξοικονομήσει σχεδόν 1 εκατομμύριο ευρώ ανά 10.000 ασθενείς.

Έχει ειπωθεί πολλές φορές ότι η Κύπρος μπορεί να γίνει περιφερειακό κέντρο για τις υπηρεσίες υγείας. Και πράγματι μπορεί. Ωστόσο, για να συμβεί αυτό, ορισμένα δεδομένα πρέπει να αλλάξουν. Για παράδειγμα, σε σύγκριση με τον μέσο όρο της ΕΕ, υπάρχει έλλειψη ειδικών σε νοσοκομεία και ιατρικό προσωπικό. Ταυτόχρονα, δεν αρκεί να προβληματιστούμε σχετικά με τις προοπτικές της χώρας μας, αλλά να πείσουμε և να διευκολύνουμε τρίτους, όπως διεθνώς αναγνωρισμένους γιατρούς (συμπεριλαμβανομένων των Κυπρίων γιατρών που ξεχωρίζουν στο εξωτερικό), αξιόπιστα πανεπιστημιακά νοσοκομεία, εξειδικευμένες εταιρείες. Ελάτε στην Κύπρο.

Το κύριο θεμέλιο μιας σύγχρονης σύγχρονης κοινωνίας είναι η εκπαίδευση που δίνει στη νεολαία της. Στην περίπτωση της Κύπρου, απαιτούνται θεμελιώδεις αλλαγές, καθώς υπάρχει ένα τεράστιο χάσμα μεταξύ της τρέχουσας γνώσης και των δεξιοτήτων που απαιτούνται για να καλύψουν τα παιδιά μας τις ανάγκες της κοινωνίας και της οικονομίας του 21ου αιώνα. Θα θίξω εν συντομία τον εκσυγχρονισμό των ψηφιακών δεξιοτήτων των μαθητών και των εκπαιδευτικών, την ανάπτυξη της δημιουργικής και κριτικής σκέψης, τη βελτίωση των υποδομών, την ανάπτυξη της επιστήμης και της τεχνολογίας, την καλύτερη ένταξη των παιδιών μεταναστών και την είσοδο στο ινστιτούτο όλη την ημέρα. Σχολεία և Βοηθήστε τους νέους στη μετάβαση από την εκπαίδευση στην εργασία.

Η κλιματική αλλαγή είναι μια κρίση, με την επιδημία να έχει αντίστοιχο αντίκτυπο στην οικονομία της ζωής, αλλά εξελίσσεται με βραδύτερο ρυθμό. Το περιβάλλον είναι ένας από τους πυλώνες της βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης, τον οποίο αντιμετωπίζουν συνεχώς όλο και περισσότεροι πολίτες και επενδυτές. Είναι πλέον απαραίτητο για την κυβέρνηση να αναπτύξει μια εθνική πολιτική αποτίμησης, εναρμονισμένη με το ευρωπαϊκό σύστημα ταξινομίας, το οποίο υποστηρίζει αυτό το επιχειρηματικό τοπίο δημιουργώντας ελκυστικές αποδόσεις σε “πράσινες” επενδύσεις.

Επιπλέον, η κυκλική οικονομία πρέπει να ενσωματωθεί στην πραγματική οικονομία στην πράξη. Η αποτελεσματική χρήση των διαθέσιμων πόρων, η χρήση διαφορετικών προϊόντων, η μεγιστοποίηση του προσδόκιμου ζωής είναι σημαντικές για την προστασία του περιβάλλοντος. Η κυβέρνηση πρέπει να υιοθετήσει κίνητρα για να συμβάλει στη μετάβαση προς μια πράσινη οικονομία. Κίνητρα για την παραγωγή αλλοιώσιμων επαναχρησιμοποιήσιμων προϊόντων, χρηματοοικονομικά κίνητρα για βιομηχανικές εταιρείες μεταποίησης, εκσυγχρονισμός βιομηχανικών ζωνών για τη δημιουργία κατάλληλων οικοσυστημάτων. Ταυτόχρονα, πρέπει τελικά να χρησιμοποιήσουμε το αίμα με άλλα, πιο πρακτικά μέσα, εκτός από το να το χρησιμοποιήσουμε ως μέσο προώθησης των τουριστικών μας προϊόντων. Η χώρα μας μπορεί να γίνει κέντρο έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης με επίκεντρο την ηλιακή ενέργεια.

Ιδιαίτερα σημαντικό θα πρέπει να είναι τα ζητήματα στέγασης, από την άποψη αυτή, στον τομέα της κατασκευής γης. Το τρέχον επιχειρησιακό μοντέλο του τομέα δεν λαμβάνει υπόψη τις κοινωνικές αλλαγές που έχουν πραγματοποιηθεί, όπως η γήρανση του πληθυσμού, η δυσκολία των νέων ζευγαριών να βρουν προσιτή στέγαση και η ανάγκη εκσυγχρονισμού του περιβάλλοντος των υπαρχόντων κτιρίων. Τόσο ο δημόσιος όσο και ο ιδιωτικός τομέας θα πρέπει να προσαρμόσουν τις προτεραιότητες και τις φιλοδοξίες τους, λαμβάνοντας υπόψη τις δημογραφικές αλλαγές των τελευταίων ετών. Υιοθέτηση βιώσιμων επιχειρηματικών μοντέλων, συνυφασμένων με τις ανάγκες της κοινωνίας.

Όσον αφορά τον δημόσιο τομέα, εκτός από τις ήδη εξελισσόμενες αλλαγές, πρέπει πρώτα να επανεξετάσουμε τον τρόπο χρήσης των ανθρώπινων πόρων ացնել για την ψηφιοποίηση. Ο δημόσιος τομέας πρέπει τώρα να συλλάβει το ταλέντο και να αξιοποιήσει στο έπακρο. Υπάρχουν εργαζόμενοι που έχουν δεξιότητες αλλά έχουν χάσει λόγω της τρέχουσας κατάστασης προόδου στον δημόσιο τομέα. Ωστόσο, πρέπει να γίνει κατανοητό ότι χρειαζόμαστε ακόμη την ενσωμάτωση τεχνολογικών λύσεων για να επεκτείνουμε τα φανταστικά σύνορα της χώρας, προκειμένου να βελτιώσουμε τη θέση της στους διεθνείς δείκτες της ψηφιακής οικονομίας και τη μετρησιμότητα της κοινωνίας. Ο μετασχηματισμός των διαδικασιών με την εισαγωγή της τεχνολογίας θα αντιμετωπίσει επίσης το πολύ συζητημένο ζήτημα της γραφειοκρατίας.

Η κυπριακή οικονομία χρειάζεται τόσο οριζόντιες (οικοσύστημα εκκίνησης, βιώσιμη κινητικότητα-μεταφορές) όσο και κάθετες μεταρρυθμίσεις (μοντέλο βιώσιμου τουρισμού, ενθάρρυνση επενδύσεων στη Γεωργία, ιδίως την εισαγωγή τεχνολογικών λύσεων). Ωστόσο, οι διασταυρώσεις της νοοτροπίας, ο τρόπος καθορισμού στόχων και η λήψη αποφάσεων είναι επείγοντες.

Ως PwC Κύπρου, είμαστε έτοιμοι να βοηθήσουμε να ξεκινήσουμε πρωτοβουλίες για την ταχύτερη δυνατή ανάπτυξη του οικονομικού μοντέλου της χώρας. Είμαι πεπεισμένος ότι πολλές αξιόλογες προτάσεις μπορούν να προστεθούν σε αυτές τις προσπάθειες, καθώς η χώρα μας δεν έχει τίποτα να ζηλέψει όσον αφορά τους ανθρώπινους πόρους και τις δεξιότητες. Το στοίχημα είναι να δράσουμε αμέσως, να ανταποκριθούμε στο μέλλον που υπάρχει ήδη, προτού να είναι πολύ αργά. Πριν τα μεσάνυχτα.

* Εκτελεστικός Διευθυντής, PwC Κύπρου

Source