Η επιτροπή έχει αποκτήσει և στέλνει … Ρομπότ για την απολύμανση νοσοκομείων στην ΕΕ.

Πρώτη είσοδος. Τετάρτη 10 Φεβρουαρίου 2021, 17:41

Απάντηση από το Στρασβούργο – Νίκος Ρούσης

Η Επίτροπος Υγείας της Κύπρου Στέλλα Κυριακίδη επιβεβαίωσε σήμερα στην απάντησή της στον Ρουμάνο βουλευτή της Σοσιαλιστικής Ομάδας Μιχάι Τουντόζε ότι η Επιτροπή απέκτησε 200 ρομπότ για την ΕΕ μέσω έκτακτης βοήθειας.

Στην ερώτησή του, ωστόσο, ο Ρουμάνος ευρωβουλευτής κάλεσε την επιτροπή να κατευθύνει τα ρομπότ κυρίως στη Ρουμανία και σε άλλες χώρες της ΕΕ, οι οποίες δυσκολεύονται να αγοράσουν αποτελεσματικό εξοπλισμό κατά των ιών.

Στην απάντησή του σήμερα, ο Επίτροπος επιβεβαιώνει το γεγονός ότι η Επιτροπή έχει ήδη αγοράσει 200 ​​ρομπότ, τα οποία θα σταλούν στα κράτη μέλη τις επόμενες ημέρες.

Η πλήρης απάντηση του Επιτρόπου είναι η ακόλουθη.

Η σημερινή απάντηση της Επιτρόπου Υγείας Στέλλα Κυριακίδη

Η Επιτροπή συνεργάζεται με τα κράτη μέλη σε όλα τα μέτωπα για την καταπολέμηση της επιδημίας COVID-19, συμπεριλαμβανομένης της χρηματοδοτικής βοήθειας από διάφορα ταμεία της ΕΕ, όπως το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το τεχνικό μέσο REACT-ΕΕ և.

Το νέο Μέτρο Αειφόρου Ανάκαμψης (βάσει της Διαδικασίας του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου) παρέχει στα κράτη μέλη κεφάλαια για την ενίσχυση της ανάπτυξης, της απασχόλησης και μιας διπλής πράσινης ψηφιακής οικονομίας.

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να υποβάλουν προγράμματα ανθεκτικότητας και ανθεκτικότητας που περιγράφουν τον τρόπο με τον οποίο θα χρησιμοποιήσουν τους πόρους για να υποστηρίξουν βασικές μεταρρυθμίσεις ανθεκτικότητας και ανθεκτικότητας και πώς αντιμετωπίζουν τις συγκεκριμένες συστάσεις της χώρας σε διάφορους τομείς πολιτικής, συμπεριλαμβανομένης της υγείας.

Το πρόγραμμα βοήθειας έκτακτης ανάγκης (ESI, 2,7 δισεκατομμύρια ευρώ) επιτρέπει στην Επιτροπή στα κράτη μέλη να αναπτύξει στοχοθετημένες δράσεις για την αντιμετώπιση της επιδημίας. Μέσω αυτού του εργαλείου, η Επιτροπή έχει δωρίσει βασικές χώρες (εξοπλισμός ατομικής προστασίας և φάρμακα) στα κράτη μέλη, συνήψε συμφωνίες αγοράς εμβολίων. Δημιουργήθηκε γραφείο καθαρισμού για να διευκολύνεται η κάλυψη της παροχής ιατρικού εξοπλισμού από τα κράτη μέλη. Το ESI χρησιμοποιείται επίσης για την ανάπτυξη ρομπότ απολύμανσης σε νοσοκομεία.

Η Επιτροπή καθορίζει ποσοστώσεις για τη διανομή αγαθών για κάθε κράτος μέλος, χρησιμοποιώντας δεδομένα από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων. Η μέθοδος λαμβάνει υπόψη τον συνολικό αριθμό των θανάτων από την αρχή της επιδημίας, καθώς και τον αριθμό των θανάτων τις τελευταίες 14 ημέρες. Η Επιτροπή παρέχει επίσης βοήθεια στις συμμετέχουσες χώρες μέσω κοινών συμβάσεων προμηθειών (προμήθεια βασικού ιατρικού պանի προστατευτικού εξοπλισμού) և για τη δημιουργία του πρώτου αποθέματος διάσωσης.

,Source