Η επιτροπή γυναικών επιχειρηματιών του Τουρκικού Εμπορικού Επιμελητηρίου Κύπρου ξεκίνησε τις δραστηριότητές της – BRTK

Η Επιτροπή Γυναικών Επιχειρηματιών του KTTO, η οποία ιδρύθηκε πρόσφατα και αποτελείται από μέλη της Συνέλευσης του Τουρκικού Εμπορικού Επιμελητηρίου Κύπρου (KTTO) και επιχειρηματίες, συμπεριλαμβανομένων επιτυχημένων επιχειρηματιών που δραστηριοποιούνται στον τομέα, ξεκίνησαν τις δραστηριότητές του υπό την προεδρία του Meryem Çerkez Gürtunç

Σύμφωνα με τη δήλωση του KTTO, η Επιτροπή στοχεύει να στηρίξει τις γυναίκες σε όλους τους τομείς της ζωής, να βελτιώσει το καθεστώς, την ευαισθητοποίηση και την παραγωγικότητα των γυναικών, ιδίως στον επιχειρηματικό κόσμο, να ενισχύσει τη συμβολή τους στην οικονομία της χώρας και να υποστηρίξει δραστηριότητες που συμπεριλάβετε αυτούς τους στόχους.

Η Πρόεδρος της Επιτροπής, Meryem Çerkez Gürtunç δήλωσε ότι στοχεύουν να είναι ένας «οραματιστής» οργανισμός που ανυψώνει και προσθέτει αξία στις γυναίκες στον επιχειρηματικό κόσμο και προωθεί δημιουργικές και «καινοτόμες» ιδέες σύμφωνα με αυτούς τους στόχους.

Ο Gürtunç είπε, «Ενώ διεξάγουμε τις δραστηριότητές μας με στόχο τη βελτίωση της κοινωνικής, πολιτικής και οικονομικής κατάστασης των γυναικών στην κοινωνία και την αύξηση της προβολής και της αποτελεσματικότητας των γυναικών στον επιχειρηματικό κόσμο, θα είναι η προτεραιότητά μας να καθοδηγούμε και να καθοδηγούμε την ανάπτυξη των γυναικών πολιτικές στη χώρα μας. Σε αυτό το πλαίσιο, γνωρίζουμε τη σημασία της δημιουργίας συνεργασίας αλληλεγγύης με ενώσεις, ιδρύματα, ιδρύματα και οργανισμούς που έχουν ως στόχο τις σπουδές των γυναικών. «Θα κάνουμε βήματα προς αυτή την κατεύθυνση σε σύντομο χρονικό διάστημα».

Δηλώνοντας ότι έχουν αρχίσει να λαμβάνουν σοβαρά μέτρα για τη θεσμοθέτηση της Επιτροπής, ο Gürtunç δήλωσε ότι έγινε αποδεκτή η πρώτη φάση της αίτησης που υπέβαλε η Ευρωπαϊκή Ένωση στο έργο Δράσης VII της Κυπριακής Κοινωνίας των Πολιτών για το σκοπό αυτό και ότι θα πραγματοποιήσουν δραστηριότητες όπως η παροχή κατάρτισης και η συλλογή στατιστικών δεδομένων στον τομέα της απασχόλησης.

Δηλώνοντας ότι είναι σημαντικό να συμμετέχετε ενεργά στην Επιτροπή από όλο τον επιχειρηματικό κόσμο, ο Gürtunç ζήτησε συνεργασία με όλους τους επιχειρηματίες που θέλουν να εργαστούν εθελοντικά προκειμένου να εισαγάγουν, να διαδώσουν και να ενθαρρύνουν την επιχειρηματικότητα στη χώρα.

Source