Η Επιτροπή δημοσιεύει έκθεση σχετικά με τις πολιτογραφίες ξένων επενδυτών

Μια τριμελής επιτροπή που ερεύνησε τις πολιτογραφίες ξένων επενδυτών, δημοσίευσε χθες τα ευρήματά της. Η έκθεσή της αναφερόταν σε σχεδόν ανύπαρκτο έλεγχο, αναφέροντας ότι τα πολιτικά εκτεθειμένα άτομα, τα άτομα που ήθελαν η Ιντερπόλ ή που ήθελαν για σκάνδαλα θα μπορούσαν να λάβουν την κυπριακή ιθαγένεια.

Η αναφορά διαγράφηκε, με αποκλεισμούς ονομάτων και άλλων δεδομένων για την προστασία προσωπικών δεδομένων.

Η επιτροπή εξέτασε 42 υποθέσεις και όλες εκτός από δύο (με επτά ιθαγένεια), πληρούσαν τα κριτήρια της κυβέρνησης.

Για τις υπόλοιπες περιπτώσεις, στις οποίες το κυπριακό διαβατήριο ελήφθη είτε με ψευδή προσποίηση είτε απόκρυψη ζωτικής σημασίας πληροφοριών από τις αρχές, η επιτροπή συνέστησε την κατάργηση της ιθαγένειας και την παραπομπή τους στο γενικό εισαγγελέα.

Επιπλέον, η επιτροπή συνέστησε την κατάργηση της ιθαγένειας 12 ατόμων που ζητούνται από τις αρχές στις χώρες τους.

Τέλος, η επιτροπή πρότεινε ότι για τις υπόλοιπες πέντε περιπτώσεις και για οποιαδήποτε άλλη υπόθεση υψηλού κινδύνου, θα συνεχιστεί η παρακολούθηση των επενδυτών.

Η έκθεση συνοδεύεται από δήλωση του Προέδρου της Δημοκρατίας που επαναλαμβάνει ότι όλα τα συμπεράσματα από την έκθεση θα κυκλοφορήσουν μετά την ολοκλήρωση των ερευνών, με μόνη εξαίρεση τα ζητήματα που σχετίζονται με προσωπικά δεδομένα.

(φιλένιουζ)

Source