Η επιχείρηση Shadow CIA, γνωστή ως RAND Corporation, λέει ότι η Hedgemony βγάζει την Τουρκία από το παιχνίδι μετά!

Michael D. Rich, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος (πρόεδρος της εκτελεστικής επιτροπής),
Vivian J. Arterbery, θεσμικός γραμματέας,
Brent Bradley, Αντιπρόεδρος για την εταιρική στρατηγική,
Richard Darilek, Διευθυντής, RAND-Qatar Policy Institute,
Lynn Davis, Διευθυντής του Washington Office,
Susan Everingham, Διευθυντής, Γραφείο του Πίτσμπουργκ,
Richard Fallon, Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος,
Patrick Horrigan, Αντιπρόεδρος, γραφείο υπηρεσιών,
Lindsey C. Kozberg, Αντιπρόεδρος, γραφείο εξωτερικών υποθέσεων,
Adele R. Palmer, Αντιπρόεδρος, γραφείο ανάπτυξης και διαχείρισης προσωπικού,
Molly Selvin, Interim Dean, Pardee RAND Higher Education School,
Karen Treverton, πρώην ειδικός βοηθός του Προέδρου και διευθυντής της βάσης δεδομένων τρομοκρατίας RAND.

Source