Η ετήσια έκθεση οδύσσειας βρίσκεται στο αποκορύφωμά της. “Οι βασικές αρχές που αναφέρονται.” Δείτε πώς είναι

Ετήσια έκθεση Οδυσσέα με κορυφές – Ο Νίκος Αναστασιάδης λαμβάνει ετήσια έκθεση – Δείτε το πρωτότυπο

Λήψη ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΥΠΡΟΥ. ΕΔΩ Android Για Android և ΕΔΩ για iOS

Η ετήσια έκθεση της Υπηρεσίας Ελέγχου παραλήφθηκε σήμερα από τον Γενικό Ελεγκτή του Προέδρου της Δημοκρατίας Οδυσσέα Μιχαηλίδη.

Στο εισαγωγικό βιβλίο, η Οδύσσεια Μιχαηλίδη αναφέρει συγκεκριμένα τις συνθήκες υπό τις οποίες έγραψε αυτήν την έκθεση, περιγράφοντας την περίοδο πριν από αυτήν ως ιδιαίτερα δύσκολη για την Υπηρεσία Ελέγχου, καθώς αμφισβητούνται οι θεμελιώδεις αρχές που διέπουν την ανεξαρτησία της.

Ταυτόχρονα, ο Γενικός Ελεγκτής τονίζει ότι, δυστυχώς, εκτός από την περιορισμένη οικονομική ανεξαρτησία της υπηρεσίας, υπάρχουν προβλήματα με απεριόριστη πρόσβαση σε πληροφορίες ազատ την ελευθερία των ΙΤΕ να καθορίζουν το χρόνο προετοιμασίας, έκδοσης και δημοσίευσης εκθέσεων ελέγχου.

Δείτε ΕΔΩ την έκθεση ελέγχου ως έχει

Ετήσια έκθεση Οδυσσέα με κορυφές – Ο Νίκος Αναστασιάδης λαμβάνει ετήσια έκθεση – Δείτε το πρωτότυπο

Η ετήσια έκθεση της Υπηρεσίας Ελέγχου παραλήφθηκε σήμερα από τον Γενικό Ελεγκτή του Προέδρου της Δημοκρατίας Οδυσσέα Μιχαηλίδη.

Στην εισαγωγική σημείωση της Οδύσσειας, ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης αναφέρει συγκεκριμένα τις συνθήκες υπό τις οποίες συνέταξε αυτήν την έκθεση, περιγράφοντας την περίοδο πριν από αυτήν ως ιδιαίτερα δύσκολη για την Υπηρεσία Ελέγχου, καθώς αμφισβητούνται οι θεμελιώδεις αρχές που διέπουν την ανεξαρτησία της.

Ταυτόχρονα, ο Γενικός Ελεγκτής τονίζει ότι, δυστυχώς, εκτός από την περιορισμένη οικονομική ανεξαρτησία της υπηρεσίας, υπάρχουν προβλήματα με την απεριόριστη πρόσβαση σε πληροφορίες ազատ την ελευθερία των ΑΕΙ να καθορίζουν το χρόνο της προετοιμασίας, έκδοση և δημοσίευση: εκθέσεων ελέγχου.

Δείτε ΕΔΩ την έκθεση ελέγχου ως έχει

Source