Η εταιρεία Türk Loydu άνοιξε στην Κίνα ξεκίνησε τις δραστηριότητές της.

Τουρκικά LoyduShanghai TL Conformity Assessment Services Ltd., στην Κίνα, τη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο. ΣΙΑ Ίδρυσε επίσημα την εταιρεία του με την επωνυμία.

Η εταιρεία, την οποία έδωσε ο Türk Loydu κατά την επίσκεψή της στην Κίνα πέρυσι, ξεκίνησε τις δραστηριότητές της.

Σύμφωνα με τους στρατηγικούς της στόχους, η Türk Loydu ίδρυσε τη Shanghai TL Conformity Assessment Services Ltd. ΣΙΑ Ίδρυσε επίσημα την εταιρεία του.

Οι ακόλουθες δηλώσεις έγιναν στη δήλωση του Türk Loydu:

«Κάνοντας αυτό το βήμα, το οποίο είναι κρίσιμο όσον αφορά την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών στη διεθνή αγορά, το οποίο χρειάζεται η χώρα μας με το όραμα και τους στόχους του ιδρύματος μας Η ανάγκη παροχής της αξιόπιστης και ποιοτικής υπηρεσίας που χρειάζονται οι πελάτες μας στο εξωτερικό, η εκτέλεση των δραστηριοτήτων των εν εξελίξει μεγάλων έργων, η διασφάλιση της βιωσιμότητας πιθανών υπηρεσιών αξιολόγησης της συμμόρφωσης τρίτων και η βελτίωση της μεταφοράς τεχνολογικής γνώσης ήταν καθοριστική.

Η εταιρεία μας, η οποία θα παρέχει υπηρεσίες εντός του πεδίου των δραστηριοτήτων ελέγχου και πιστοποίησης, επιθεώρησης και επιτήρησης κατασκευής και συναρμολόγησης τρίτων, θα εκτελεί επί του παρόντος δραστηριότητες πιστοποίησης προσωπικού και μεθόδων, παρακολούθησης και συντονισμού σε μεγάλα έργα.

turl-loydu.jpg

.Source