Η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων λέει ότι “τα έντομα μπορούν να καταναλωθούν”

Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων,

Η ρυθμιστική αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ασφάλεια των τροφίμων κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα τρόφιμα που παράγονται χρησιμοποιώντας διάφορα έντομα ήταν ασφαλή για ανθρώπινη κατανάλωση.

Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων,

Η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) ανακοίνωσε την πρώτη επιστημονική της γνώμη για νέα τρόφιμα που περιέχουν έντομα.

Στη δήλωση, η οποία ανέφερε ότι τα τρόφιμα που παράγονται από ορισμένα έντομα μπορεί να περιέχουν υψηλή πρωτεΐνη, σημειώθηκε ότι αυτά τα προϊόντα μπορεί να προκαλέσουν αλλεργικές αντιδράσεις σε ορισμένα άτομα.

Στη δήλωση, αναφέρθηκε ότι η αποξηραμένη ή κονιοποιημένη μορφή κίτρινου σκώρου αλευριού μπορεί να καταναλωθεί με ασφάλεια από τους ανθρώπους.

Η γνώμη της EFSA θα αποτελέσει σύσταση προς τις εθνικές αρχές σχετικά με τις εγκρίσεις προϊόντων που θα διατεθούν στην αγορά τροφίμων στην Ευρώπη. Μετά από αυτό το στάδιο, η Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) αναμένεται να εγκρίνει τη γνώμη της EFSA και να εγκρίνει την εμπορία προϊόντων που περιέχουν έντομα.

Η EFSA έχει λάβει πολλές αιτήσεις για τη χρήση εντόμων στα τρόφιμα από το 2018.

Άλλα παγκόσμια νέα

.Source