Η ηλικία της ποινικής άδειας μειώθηκε σε 12 στην Κίνα

Το Εθνικό Λαϊκό Συνέδριο, το υψηλότερο νομοθετικό σώμα της Κίνας, μείωσε την ηλικία της ποινικής άδειας από 14 σε 12 με αλλαγή στον ποινικό νόμο.