“Η ημερομηνία συνέχισης δεν αλλάζει”, λέει ο POED

Μήνας έκτακτης ανάγκης 18: Οι διευκρινίσεις σχετικά με τις αλλαγές σε νέα μέτρα έκτακτης ανάγκης που τέθηκαν σε ισχύ στις 00 παρέχονται από το POED.

Σύμφωνα με τη δήλωση του προέδρου του εκπαιδευτικού οργανισμού,
τάξεις և Η ημέρα επανέναρξης των μαθημάτων δεν αλλάζει μετά τις διακοπές της Πρωτοχρονιάς.

“Σύμφωνα με το νέο διάταγμα, τα μαθήματα 7 και 8 Ιανουαρίου θα διεξαχθούν σε απόσταση.”

Ο Πρόεδρος του POED σημειώνει επίσης ότι θα δοθούν οδηγίες στους εκπαιδευτικούς τις επόμενες ημέρες.

“Το POED συνεχίζει να εργάζεται μεθοδικά για τη διαχείριση της κατάστασης που δημιουργείται από τα νέα διατάγματα”, παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις. ”

Αναφέρεται ότι οι μαθητές δημόσιων-ιδιωτικών σχολείων δεν θα επιστρέψουν στο σχολείο έως τις 10 Ιανουαρίου 2021, βάσει μιας νέας απόφασης που έλαβε το Υπουργείο Υγείας το απόγευμα, η οποία περιλαμβάνει νέα μέτρα κατά της εξάπλωσης της επιδημίας των κορωνών. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί στις 7 January 8 Ιανουαρίου.

Σύμφωνα με το διάταγμα.

“Από τις 29 Δεκεμβρίου 2020, στις 6:00 μ.μ. έως τις 10 Ιανουαρίου 2021, στις 5:00 π.μ., θα ξεκινήσει το έργο ιδιωτικών δευτεροβάθμιων, ιδιωτικών, δημόσιων σχολείων, ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Είναι σαφές ότι “Σε περιπτώσεις όπου η φυσική παρουσία μαθητών από ιδρύματα τριτοβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι απολύτως απαραίτητη, προκειμένου να διεξαχθούν εργαστηριακά μαθήματα για την προετοιμασία μαθητών για εξετάσεις, τα εργαστηριακά μαθήματα σε φυσική παρουσία μπορούν να διεξαχθούν σύμφωνα με τα πρωτόκολλα υγείας.”

Source