Η καρδιακή βλάβη ανιχνεύθηκε σε σχεδόν τους μισούς ασθενείς που είχαν σοβαρό Kovid-19

Επιστήμη καθημερινάΣύμφωνα με την έρευνα που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό “European Heart Journal”, εκείνοι που απολύθηκαν μετά από νοσηλεία σε διάφορα νοσοκομεία του Λονδίνου και Kovid-19Εξετάστηκαν τα δεδομένα υγείας 148 ασθενών που είχαν σοβαρή νόσο.

Μαγνητικός συντονισμός (απεικόνιση μαγνητικού συντονισμού) των καρδιών αυτών των ατόμων ένα μήνα μετά την απόρριψη.ΚΥΡΙΟΣΣτη μελέτη, η οποία εξετάστηκε με τη μέθοδο απεικόνισης, εντοπίστηκε βλάβη στις καρδιές περίπου του 50% των ασθενών που νοσηλεύτηκαν και των οποίων τα επίπεδα πρωτεΐνης, που ονομάζονται τροπονίνη, αυξήθηκαν.

Σχεδόν 50 τοις εκατό αυτών των ανθρώπων ταυτοποιήθηκαν με καταστάσεις όπως φλεγμονή του καρδιακού μυός, βλάβη στον καρδιακό ιστό ή περιορισμένη ροή αίματος στην καρδιά.

Καρδιολόγος Καθ. Η Μαριάννα Φοντάνα επεσήμανε ότι αυτή η μελέτη δεν παρέχει πληροφορίες σχετικά με τους ήπιους επιζώντες, “Απαιτούνται περισσότερες μελέτες σχετικά με αυτό το θέμα. Η μαγνητική τομογραφία της καρδιάς έδειξε πόσο χρήσιμο είναι να εξεταστούν ασθενείς με υψηλά επίπεδα τροπονίνης.” χρησιμοποίησε την έκφραση.

.Source