Η κυβέρνηση υπογράφει MoC με το CING, το CSMM για υποστήριξη των Κυπρίων της Διασποράς

Ο Προεδρικός Επίτροπος Φώτης Φωτίου, το Κυπριακό Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής (CING) και η Κυπριακή Σχολή Μοριακής Ιατρικής (CSMM) υπέγραψαν τη Δευτέρα ένα Μνημόνιο Συνεργασίας με στόχο την ενίσχυση των σχέσεων και την υποστήριξη των Κυπρίων της Διασποράς καθώς και των παιδιών των εγκλωβισμένων.

Δελτίο τύπου ανέφερε επίσης ότι το Μνημόνιο καλύπτει δραστηριότητες των μερών σε τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος, για την υποστήριξη Κυπρίων της διασποράς και των παιδιών των εγκλωβισμένων.

Εκτός από τις δραστηριότητες των μερών και της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Υπερπόντιων Κυπρίων (POMAK), της Διεθνούς Συντονιστικής Επιτροπής – Δικαιοσύνη για την Κύπρο (PSEKA) και της Νεολαίας της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Υπερπόντιων Κυπρίων (NEPOMAK) σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος

Μεταξύ άλλων, το Μνημόνιο προβλέπει τη χορήγηση υποτροφιών για μεταπτυχιακά προγράμματα και διδακτορικούς τίτλους της CING Cyprus School of Molecular Medicine, συνεργασία για την ανάπτυξη και υλοποίηση έργων και άλλων δραστηριοτήτων.

Εκτός από την αναζήτηση ευκαιριών με σκοπό τη χρήση τοπικών, ευρωπαϊκών και διεθνών πόρων, καθώς και την ενίσχυση της επιστημονικής συνεργασίας μεταξύ επιστημόνων / γιατρών και ακαδημαϊκών του CING / CSMM και επιστημόνων / γιατρών και ακαδημαϊκών της Κυπριακής Διασποράς.

Source