Η Κύπρος είναι ο ευρωπαϊκός μέσος όρος στην κατανάλωση αλκοόλ

Αποφασίστηκε ότι οι Κύπριοι ξόδεψαν το 1,6% των δαπανών τους για το αλκοόλ το 2019.

Σύμφωνα με την έρευνα της Eurostat που δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Cyprus Mail, το 1,6% των οικιακών καταναλωτικών δαπανών καταναλώνουν αλκοόλ, ενώ το ποσοστό αυτό είναι κοντά στον μέσο όρο της ΕΕ και περίπου το ίδιο με αυτό της Βουλγαρίας και της Σλοβενίας.

Αυτός ο αριθμός δεν περιλαμβάνει τις δαπάνες αλκοόλ σε εστιατόρια και ξενοδοχεία.

Μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σημειώθηκε ότι η Λετονία, μία από τις χώρες της Βαλτικής με τις υψηλότερες δαπάνες για το αλκοόλ, ήταν 4,8%, Εσθονία 4,7% και Λιθουανία 3,7%.

Από την άλλη πλευρά, το ποσοστό είναι 0,9 τοις εκατό στην Ελλάδα και την Ιταλία και κάτω από 1 τοις εκατό.

Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, το μερίδιο των συνολικών οικιακών δαπανών για το αλκοόλ μειώθηκε μεταξύ του 2009 και του 2019 σε 13 χώρες της ΕΕ για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία. Οι δαπάνες αυξήθηκαν σε επτά κράτη μέλη, ενώ παρέμειναν σταθερές σε έξι.

.Source