Η Κύπρος εκτελεί σχέδιο δράσης για να καλωσορίσει τους τουρίστες με ασφάλεια – Ειδήσεις

Το Υπουργικό Συμβούλιο της Κύπρου ενέκρινε πρόσφατα ένα τροποποιημένο σχέδιο δράσης για τη σταδιακή επανέναρξη των πτήσεων και το άνοιγμα των αεροδρομίων. Τα χαρακτηριστικά του σχεδίου δράσης περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

1. Όσον αφορά την κατηγοριοποίηση των χωρών, το Υπουργείο Υγείας βασίζεται στην εβδομαδιαία έκθεση / αξιολόγηση του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC). Για κράτη που δεν έχουν αξιολογηθεί από το ECDC, η αξιολόγηση θα πραγματοποιηθεί από το Υπουργείο Υγείας.

2. Η ταξινόμηση των κρατών θα αντικατασταθεί έτσι ώστε να συμμορφώνεται με την κατηγοριοποίηση που πραγματοποιείται από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC). Η ταξινόμηση των χωρών σε κατηγορίες τροποποιείται ως εξής:

 • Η κατηγορία Α αντικαθίσταται από την πράσινη κατηγορία, χωρίς περιορισμούς που ισχύουν.
 • Η κατηγορία Β αντικαθίσταται από την πορτοκαλί κατηγορία, στην οποία απαιτείται η παρουσίαση αρνητικού εργαστηριακού ελέγχου PCR εντός 72 ωρών πριν από την αναχώρηση.
 • Η Κατηγορία Γ αντικαθίσταται από την Κόκκινη Κατηγορία, στην οποία απαιτείται διπλή εργαστηριακή δοκιμή, δηλαδή αρνητική εξέταση PCR εντός 72 ωρών πριν από την αναχώρηση και ακόμη μια άλλη εργαστηριακή δοκιμή PCR κατά την άφιξη στην Κύπρο. Δεν υπάρχουν έγκυρα μέτρα απομόνωσης / καραντίνας σε αυτήν την κατηγορία.
 • Κατηγορία Ειδικής Άδειας (Γκρι), στην οποία οι επιβάτες πρέπει να παρουσιάσουν εργαστηριακό τεστ PCR εντός 72 ωρών πριν από την αναχώρηση. Στην κατηγορία αυτή, εφαρμόζονται μέτρα αυτο-απομόνωσης / καραντίνας σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργού Υγείας.

3. Ταξινομούνται στις πράσινες, πορτοκαλιές και κόκκινες κατηγορίες είναι οι ακόλουθες χώρες:

 • Χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 • Χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, συμπεριλαμβανομένου του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ελβετίας.
 • Χώρες που περιλαμβάνονται στον κατάλογο τρίτων χωρών του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου
 • Τρίτες χώρες (Ρωσία, Ουκρανία, Ισραήλ, Λίβανος, ΗΑΕ, Ιορδανία, Σαουδική Αραβία, Αίγυπτος και Λευκορωσία).

4. Κάθε χώρα που δεν περιλαμβάνεται στα παραπάνω κατατάσσεται στην κατηγορία Γκρι – ειδική άδεια.

5. Το τροποποιημένο σχέδιο δράσης θα τεθεί σε ισχύ την 1η Μαρτίου 2021.

6. Μέχρι να επηρεαστεί το Σχέδιο Δράσης, θα εφαρμοστεί ένα μεταβατικό στάδιο με ημερομηνία έναρξης στις 15 Ιανουαρίου 2021, κατά την οποία όλες οι παρακάτω χώρες μπορούν να ταξινομηθούν σε μία από τις τέσσερις κατηγορίες, δηλαδή πράσινη, πορτοκαλί, κόκκινη, γκρι-ειδική άδεια.

 • Κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 • Χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, συμπεριλαμβανομένου του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ελβετίας.
 • Χώρες που περιλαμβάνονται στον κατάλογο τρίτων χωρών του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου
 • Τρίτες χώρες (Ρωσία, Ουκρανία, Ισραήλ, Λίβανος, ΗΑΕ, Ιορδανία, Σαουδική Αραβία, Αίγυπτος και Λευκορωσία).


Source