Η λίστα των ευάλωτων ομάδων έχει ενημερωθεί. Δείτε τις ανακατατάξεις

Με βάση τον Υπουργό Υγείας 2020 Μετά την απόφαση της 4ης Νοεμβρίου, σύμφωνα με τις συστάσεις της Επιστημονικής Συμβουλευτικής Επιτροπής του Coronavirus, ο κατάλογος των κατηγοριών πολιτών που κινδυνεύουν από σοβαρή ασθένεια από το COVID-19 ενημερώθηκε με την προσθήκη της κατηγορίας 14 παρακάτω.

Αναφέρεται ότι τα άτομα που εμπίπτουν στις ακόλουθες κατηγορίες πολιτών που διατρέχουν κίνδυνο σοβαρής νόσου από το COVID-19, τα οποία δεν εργάζονται σε ιδιωτικούς χώρους εργασίας, αλλά είτε αλληλεπιδρούν με το κοινό είτε εργάζονται σε κοινό χώρο εργασίας և δεν υπάρχει δυνατότητα διατήρησης κατάλληλων αποστάσεων με άλλα άτομα, τότε το αρμόδιο τμήμα / υπηρεσία / οργανισμός / υπουργείο προβαίνει στις απαραίτητες εσωτερικές ρυθμίσεις ώστε αυτά τα άτομα να μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους στο μεμονωμένο χώρο εργασίας.

Ασθενείς με ιστορικό χρόνιας αναπνευστικής νόσου (π.χ. σοβαρό βρογχικό άσθμα, χρόνια θεραπεία οξυγόνου ή μη επεμβατικός αερισμός). [CPAP ή ΒiPaP] Σπίτι, σοβαρή πνευμονική υπέρταση (NYHA III և IV), σοβαρή πνευμονική ίνωση, πνευμονεκτομή / λοβεκτομή).

Σοβαρή χρόνια νεφρική ανεπάρκεια (κάθαρση κρεατινίνης μικρότερη από 15 ml / min և αιμοκάθαρση).

Καρδιακή αρρυθμία με μόνιμο απινιδωτή ή καρδιακή νόσο με μόνιμο απινιδωτή με κοιλιακό διεγερτή.

Καρδιακή ανεπάρκεια NY από οποιαδήποτε αιτιολογία (ισχαιμική ή μη ισχαιμική) σύμφωνα με το NYHA III ή IV.

Καρδιαγγειακή νόσο.

Πρόσφατο οξύ στεφανιαίο σύνδρομο ή χειρουργική επέμβαση επαναγγείωσης. Αγγειοπλαστική ή εμφύτευση στεντ κατά τους τελευταίους 12 μήνες

Αορτο-στεφανιαία παράκαμψη (CABG (bypass)) τους τελευταίους 12 μήνες, և

Πρόσφατο SLE τους τελευταίους 12 μήνες ή με επιβεβαιωμένη νευρολογική σημειολογία.

Καρδιομυοπάθεια (ιστορικό τεκμηριωμένης μυοκαρδίτιδας, υπερτροφικής, διασταλμένης, επεμβατικής (αμυλοείδωσης)).

Συγγενής καρδιοπάθεια μετά από χειρουργική διόρθωση με σημαντική υπολειμματική βλάβη ή εκλεπτυσμένη συγγενή καρδιακή νόσο με σημαντική υπολειμματική βλάβη.

Ενεργή χρήση βιολογικών παραγόντων (π.χ. TNF-αποκλειστές, αναστολείς ιντερλευκίνης) ή άλλων ανοσοκατασταλτικών φαρμάκων.

Ενεργά χρόνια κορτικοστεροειδή (≥20 mg πρεδνιζόνης ή ισοδύναμο για 1 μήνα).

Ασθενείς με ιστορικό μεταμόσχευσης παλαιών οργάνων ή αιμοποιητικών βλαστικών κυττάρων.

Ασθενείς με στερεές ή αιματολογικές κακοήθειες που λαμβάνουν χημειοθεραπεία ή ακτινοβολία ή ανοσοθεραπεία.

Ασθενείς με HIV ή CD4 αριθμός λεμφοκυττάρων <200 / mm3.

Κόκκινο κολικό ή επίκτητη ανοσολογική ανεπάρκεια.

Ασθενείς με αιμοσφαιρινοπάθεια κατηγορίας Γ – Ασθενείς πολύ υψηλού κινδύνου σύμφωνα με τις συστάσεις της Διεθνούς Ομοσπονδίας Θαλασσαιμίας.

Σημειώνεται ότι οι κατηγορίες επιλέχθηκαν με βάση την υπάρχουσα διεθνή βιβλιογραφία, λαμβάνοντας υπόψη τα επιδημιολογικά δεδομένα της επιδημίας COVID-19 στη Δημοκρατία της Κύπρου στη διεθνή σκηνή.

Source