Η Μάλτα έχει το χαμηλότερο ποσοστό ανακύκλωσης πλαστικών συσκευασιών στην ΕΕ

Λιγότερο από το ένα πέμπτο όλων των πλαστικών συσκευασιών στη Μάλτα ανακυκλώνεται, καθιστώντας το κράτος μέλος της ΕΕ με το χαμηλότερο ποσοστό ανακύκλωσης για πλαστικές συσκευασίες, σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία που δημοσίευσε η Eurostat.

Η κατάταξη, που δημοσιεύτηκε την Τετάρτη, βασίζεται σε δεδομένα που συλλέχθηκαν το 2018, ωστόσο μόνο τα δεδομένα που συλλέχθηκαν το 2017 ήταν διαθέσιμα για τη Μάλτα.

Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στατιστικά στοιχεία, μόνο το 19,2% των πλαστικών συσκευασιών ανακυκλώθηκαν στη Μάλτα. Αυτό είναι μικρότερο από το μισό ποσοστό του ευρωπαϊκού μέσου όρου, ο οποίος ήταν κατά μέσο όρο στο 41,5%.

Σε επτά κράτη μέλη της ΕΕ, περισσότερα από τα μισά απόβλητα πλαστικών συσκευασιών που ανακυκλώθηκαν, το μεγαλύτερο ήταν η Λιθουανία, η οποία ανακύκλωσε το 69,3% των πλαστικών απορριμμάτων της, ακολουθούμενη από: Σλοβενία, Βουλγαρία, Τσεχία, Κύπρος, Σλοβακία και Ισπανία.

Στο χαμηλότερο άκρο της κατάταξης, ακολουθεί η Μάλτα η Γαλλία και η Ουγγαρία, οι οποίες ανακύκλωσαν μόνο το 26% και το 30% των πλαστικών συσκευασιών αντίστοιχα.

Φωτογραφία: EurostatΦωτογραφία: Eurostat

Σύμφωνα με το σύνολο δεδομένων, μετά τη βελτίωση της ανακύκλωσης πλαστικών κατά 10% το 2014, η Μάλτα συνέχισε να μειώνει σταθερά την κατάταξη τα τελευταία πέντε χρόνια.

Το 2015, η Μάλτα είχε το έκτο χαμηλότερο ποσοστό ανακύκλωσης πλαστικών συσκευασιών στο 28,6% και το 2016 και το 2017, κατέλαβε τη δεύτερη χαμηλότερη στην ΕΕ με 23,5% και 19,2% αντίστοιχα, και στις δύο περιπτώσεις με το Λιχτενστάιν να είναι το μόνο κράτος μέλος που κατέλαβε πιο χαμηλα.

Σύμφωνα με τις στατιστικές, περίπου 174 κιλά υλικού συσκευασίας παρήχθησαν ανά κάτοικο στην ΕΕ. Τα πιο συνηθισμένα υλικά που αποτελούσαν τη συσκευασία ήταν χαρτί και χαρτόνι στο 40,9%, ακολουθούμενο από πλαστικό στο 19%, γυαλί στο 18,7% ξύλο στο 16,1% και μέταλλο στο 5%.

Η Μάλτα απαγόρευσε την εισαγωγή πλαστικών μίας χρήσης την 1η Ιανουαρίου με τις αρχές λέγοντας ότι το 2021 θα είναι μεταβατικό έτος για πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης που ήδη κυκλοφορούν στην αγορά και η πώληση και διανομή τους αναμένεται να απαγορευτεί το 2022.

Η ανεξάρτητη δημοσιογραφία κοστίζει χρήματα. Υποστήριξη Times της Μάλτας για το τιμή ενός καφέ.

Υποστήριξε μας

Source