Η Μάλτα είχε το χειρότερο μερίδιο ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές το 2019 στην ΕΕ – EurostatΤο 2019, η Μάλτα ήταν στο κάτω μέρος του πίνακα όσον αφορά το μερίδιο της ηλεκτρικής ενέργειας που προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, συγκεντρώνοντας μόνο ένα ελαφρώς 8% σε σύγκριση με το μέσο όρο του 34% της ΕΕ, σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία της Eurostat.

Σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, αυτό είναι ελαφρώς υψηλότερο από το 2018, όπου υπήρχε μερίδιο 7,7% της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Κορυφαία στα διαγράμματα μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ, η Αυστρία (75%) και η Σουηδία (71%) είχαν καταναλώσει περισσότερο από το 70% της ηλεκτρικής ενέργειας το 2019, η οποία δημιουργήθηκε από ανανεώσιμες πηγές.

Στο άλλο άκρο της κλίμακας, το μερίδιο της ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ήταν 10% ή λιγότερο στη Μάλτα (8%), στην Κύπρο, στο Λουξεμβούργο και στην Ουγγαρία (και το 10%).

Εν τω μεταξύ, σε όλη την Ευρώπη, Η αιολική και η υδροηλεκτρική ενέργεια αντιπροσώπευαν πάνω από τα δύο τρίτα της συνολικής ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές (35% το καθένα). Η υπόλοιπη ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται προήλθε από ηλιακή ενέργεια (13%), στερεά βιοκαύσιμα (8%) και άλλες ανανεώσιμες πηγές (9%). Η ηλιακή ενέργεια είναι η ταχύτερα αναπτυσσόμενη πηγή: το 2008, αντιπροσώπευε το 1%.

Το να γίνει η πρώτη ήπειρος με ουδέτερο κλίμα στον κόσμο έως το 2050 είναι ο στόχος πίσω από το Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία. Η χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έχει πολλά πιθανά οφέλη, συμπεριλαμβανομένης της μείωσης αέριο θερμοκηπίου εκπομπών, τη διαφοροποίηση του ενεργειακού εφοδιασμού και τη μειωμένη εξάρτηση από ορυκτών καυσίμων αγορών (ιδίως πετρελαίου και φυσικού αερίου).

Source